Vekting av tildelingskriterier 

Vekting av tildelingskriterier er noe du som tilbyder bør ta hensyn til når anbudet skal utarbeides. Det er nemlig ikke gitt at alle kriterier veier like tungt hos oppdragsgiver. Noen ganger kan for eksempel kvalitet veie tyngre enn pris.  

Her er det du trenger å vite om vekting av tildelingskriterier! 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Først og fremst: Hva menes med tildelingskriterier? 

I offentlige anbudskonkurranser skal oppdragsgiver (kommunalt eller statlig organ) oppgi tildelingskriterier i anskaffelsesdokumentene. Dette er konkurransekriteriene som oppdragsgiveren tar utgangspunkt i når ulike leverandører evalueres.  

Kriteriene skal være relevante, presise og enkle å evaluere. Leverandøren skal kunne forstå hva oppdragsgiver vektlegger, og hvordan dokumentasjonen skal gjøres. Det er ikke lov å ha tildelingskriterier som gir stort rom for tolkning hos parten som utfører evalueringen.  

En oppdragsgiver skal ifølge regjeringens nettsider tildele kontrakten på bakgrunn av ett av disse tre alternativene: Lavest pris, lavest kostnad eller beste forhold mellom kvalitet og kostnad/pris. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hva er vekting av tildelingskriterier? 

Noen ganger kan oppdragsgiver vekte ett kriterium mer enn et annet. Det betyr at dette kriteriet anses som viktigere enn det andre. En oppdragsgiver kan for eksempel bestemme at pris skal telle 60 %, mens kvalitet skal telle 40 %.  

Vekting av ulike tildelingskriterier vil deretter kunne brukes i den videre evalueringen av ulike leverandører. Man gir for eksempel det beste pristilbudet en poengsum på 10, og øvrige tilbud en noe lavere poengsum.   

Poengene vil deretter multipliseres med vektingen, og gi leverandøren en poengsum. Når det er gitt en poengsum for alle de ulike tildelingskriteriene, vil disse legges sammen for hver enkelt tilbyder. På den måten kan oppdragsgiver velge den mest velegnede tilbyderen. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Når er vekting av tildelingskriterier nødvendig? 

Ifølge anskaffelsesloven, er det ikke noen særskilte krav til vekting av tildelingskriterier om anskaffelsen er verdt under 1,3 millioner kr. Her kan man rette seg etter de grunnleggende prinsippene som gjelder.  

Dersom anskaffelsen rammes av del II i anskaffelsesforskriften (FOA), stilles det derimot krav til at oppdragsgiver angir relativ vekting av de ulike tildelingskriteriene. Dersom det ikke er mulig å vekte dem, skal de listes opp i prioritert rekkefølge.  

For anskaffelser som reguleres av del III i FOA, har oppdragsgiver mulighet til å angi vektingen innenfor et gitt område. Fremfor å angi vektingen som 40 % spesifikt, kan man da vekte et kriterium for eksempel 40–45 %. Man bør ikke ha større slingringsmonn enn +/- 10 %. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Kan oppdragsgiver bruke referanser som tildelingskriterium? 

Mange lurer på om oppdragsgiver kan benytte referanser som et gyldig tildelingskriterium. Klagenemda har ved flere anledninger kommet frem til at dette kriteriet strider med regelverket.  

Noen oppdragsgivere vil for eksempel kunne oppgi gode referanser som et kvalitetskrav. Ifølge Klagenemda vil imidlertid ikke dette være tilstrekkelig for å fastslå at en leverandør er av bedre kvalitet enn en annen. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

En god anbudstekst tar utgangspunkt i tildelingskriteriene 

Når du skal delta i en anbudskonkurranse vil anbudet du utarbeider være helt avgjørende. Det er dette som utgjør oppdragsgiverens vurderingsgrunnlag av deg som tilbyder. Derfor er det viktig at du skriver anbudsteksten med tildelingskriteriene i bakhodet.  

En god anbudstekst er oversiktlig og får frem de viktigste grunnene til at din bedrift er det beste valget. Din Anbudstekst hjelper deg med å lage et anbud som blir lagt merke til!