Vedståelsesfrist for anbud 

Vedståelsesfristen kan være av stor betydning i en anbudskonkurranse. Det å overholde fristen er blant annet avgjørende for hvorvidt en kontrakt i det hele tatt er mulig å inngå. Reglene er dessuten annerledes i offentlige anskaffelser enn i vanlig avtalerett.   

Her er alt du trenger å vite om vedståelsesfrist for anbud! 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hva er en vedståelsesfrist? 

I ordinær avtalerett kan vedståelsesfrist betraktes som «akseptfrist». Dette reguleres i avtalelovens paragraf 2, og slår fast at et tilbud bare kan anses som gyldig frem til utløpt akseptfrist. Det er tilbyder selv som avgjør akseptfristen.  

Har du for eksempel mottatt et tilbud med akseptfrist på tirsdag, men først svarer på onsdag, vil altså ikke tilbudet lenger være bindende. Foreligger det ikke en akseptfrist, vil tilbudets gyldighet avgjøres basert på forventet, rimelig overveielsestid.   

Når det gjelder anskaffelser, er det derimot krav om at det settes en gitt vedståelsesfrist. Hvis ikke vil en absolutt frist gjelde. Det er her anskaffelsesforskriften som regulerer fastsettelse av fristene, og ikke avtaleloven.  

Samtidig er det oppdragsgiveren (og ikke tilbyder) som fastslår hvor lenge tilbud fra leverandører skal anses som bindende. På den måten kan oppdragsgiver sørge for at én og samme frist gjelder for alle anbud. Dette gjør anbudsprosessen mer oversiktlig. Samtidig er det oppdragsgiver selv som best avgjør hvor lang tid som trengs for å ta en avgjørelse. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hva sier reglene om fastsettelse av vedståelsesfrist for anbud? 

I anskaffelsesforskriftens kapittel 20 vil du finne mye nyttig informasjon om frister under offentlige anskaffelser. Paragraf 20–1 omhandler fastsettelse av frister. Her kommer det blant annet frem at oppdragsgiver skal…:  

 

 • Ta hensyn til hvor lang tid leverandørene trenger for å utarbeide tilbud (basert på kontraktens kompleksitet) 
 • Sette en frist som ikke er unødvendig lang 
 • Velge en tilbudsfrist lengre enn minimumsfristen så fremt tilbud kun kan utarbeides etter gjennomført befaring/dokumentgjennomgang 
 • Forlenge fristen ved behov (f.eks. dersom det gjøres endringer i anskaffelsesdokumentene) 
  To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

  Hvor lang vedståelsesfrist er det i anbudsrunder? 

  I forskriftens paragraf 20–2 får du oversikt over hvilke regler som gjelder for minimumsfrister i anbudskonkurranser. Ved krav om elektronisk levering av anbud, gjelder en minste frist på 30 dager. Dette regnes fra tidspunktet kunngjøringen blir sendt inn til databasen.  

  I noen tilfeller kan minimumsfristen settes til 15 dager. Dette gjelder blant annet ved hastetilfeller, der det er umulig å overholde en lengre frist. Kortere frist er også aktuelt hvis oppdragsgiver har lagt ut en veiledende kunngjøring minst 12 måneder i forveien. 

  Eksperter som ser gjennom et anbud

  Bedriften din må overholde vedståelsesfrist ved anbud 

  For bedrifter som ønsker å vinne anbudskonkurranser, er det helt grunnleggende å ta høyde for vedståelsesfrist. Merk deg blant annet at det ikke er mulig å trekke et tilbud mens vedståelsesfristen enda løper.  

  Av den grunn må selskapet ditt sette av ressurser til et oppdrag som kanskje ikke blir noe av. Hovedregelen er at en anbudskonkurranse skal avsluttes med kontraktsignering før den gitte vedståelsesfristen utløper.  

  Ellers er det selvfølgelig viktig å sende inn anbudet innenfor den gitte fristen. Er du for treg vil du ikke ha mulighet til å få kontrakten. 

  To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

  Motta hjelp til å skrive anbud 

  Foruten å overholde vedståelsesfrist for anbud, bør bedriften din vektlegge at anbudet som utarbeides er best mulig. Det å skrive anbudstekst kan være utfordrende, og mange er usikre på oppsett og innhold.   

  Din Anbudstekst gjør jobben for deg, og sørger for at anbudet på best mulig vis får frem hvorfor oppdragsgiver bør velge din bedrift!