Utløpende rammeavtaler

Rammeavtaler får sitt navn fra de rammene som er rundt avtalen. Her inkluderes pris, kvalitet, diverse krav og ikke minst tidsperiode. Sistnevnte er et viktig poeng for alle de bedriftene som ikke vant forrige anbudskonkurranse. Visste du at du nemlig kan følge med på når rammeavtaler utløper?

Det er nemlig ikke bare anbudskonkurransen som er offentlig. Utløpende rammeavtaler deles som offentlig informasjon. Tjenester som kalles anbudsportaler kan gi deg oppdatering på utløpende rammeavtaler.

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Planlegg fremtidige anbudsprosesser

Uansett om det finnes en rekke tilgjengelige anbudskonkurranser innen din bransje, er det lurt å følge med på utløpende rammeavtaler. Dette lar deg nemlig planlegge fremtidige anbudsprosesser. Anbudsforberedelser er meget viktige, og disse gir din bedrift store fordeler i kampen mot konkurrentene. 

Når du går inn i en anbudskonkurranse, bør du ha en strategi klar. Dette er ikke alltid enkelt dersom du bare får noen uker, eller til og med måneder, på å forberede anbudet. Dersom du benytter deg av varsling for utløpende rammeavtaler, kan du planlegge anbudskonkurransen lenge før konkurrentene.

Du kan for eksempel klargjøre dokumenter, skrive deler av anbudsteksten, legge en strategi for å kommunisere akkurat hvorfor din bedrift bør vinne, osv. Dette frigjør dessuten tid til å jobbe med andre anbud i hektiske perioder.

Avtale mellom to parter i et anbud

Få oversikt over utløpende rammeavtaler

Oversikten over utløpende rammeavtaler gir deg innsikt i flere ting:

  • Utløpsdato for rammeavtalen
  • Utlysningsdato for nytt anbud
  • Leverandør i rammeavtalen i dag
  • Ansvarlig for anbudsprosessen

Dette er meget viktig informasjon for deg som leverandør. Informasjonen gjør at du kan planlegge bedre og legge inn anbudet i din kalender. Du kan dessuten kontakte den ansvarlige i anbudsprosessen og stille spørsmål allerede før anbudet legges ut.

En oversikt over utløpende rammeavtaler er en gullgruve. Det finnes helt sikkert fine anbud du kan delta i her og nå. Disse er derimot flere konkurrenter klare over. Utløpende rammeavtaler er det til motsetning få som følger med på. Gi deg selv en stor fordel ved å motta varsling om utløpende rammeavtaler.

Kunngjøring av anbud på en plattform

Motta hjelp til anbudstekst!

De to viktigste faktorene i et anbud er pris og kvalitet. Ingen av delene er det så mye å gjøre med under anbudsprosessen. Du kan tross alt ikke bare endre pris og kvalitet totalt over natta. Allikevel kan du kommunisere kvaliteten din bedrift leverer på en mye bedre måte. Mange sliter nemlig med kommunikasjonen, og de taper flere poeng her.

Det var nettopp derfor Din Anbudstekst ble startet opp. Vi hjelper deg med å skrive en optimal anbudstekst, slik at du formidler den kompetansen bedriften faktisk innehar. Ta kontakt i dag, så hjelper vi deg med å skrive en god anbudstekst!