Utløp av rammeavtaler 

Rammeavtaler har gitte «rammer», både når det kommer til kvalitet, pris og varighet. Nettopp varigheten er et punkt som er smart å følge med på. Dette gjelder særlig for bedrifter som ikke fikk ta del i avtalen. Ved utløp av rammeavtaler kan nye bedrifter få en sjanse! 

Her er alt du trenger å vite om rammeavtaler, deres varighet og hvilke muligheter som finnes. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Hva er en rammeavtale? 

En rammeavtale kan betraktes som en avtale som inngås mellom én eller flere leverandører og oppdragsgivere. Formålet med avtalen er, ifølge anskaffelsesforskriften, å fastsette vilkårene som skal gjelde for kontraktene som blir tildelt innenfor en avgrenset periode.  

Etter at en rammeavtale har blitt inngått, trenger ikke oppdragsgiveren (f.eks. en kommunal etat) å kunngjøre enkeltkontrakter og -kjøp i løpet av avtalens varighet. Derfor er rammeavtaler nyttige for oppdragsgivere som kjøper produkter/tjenester på løpende basis. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Fordeler og ulemper ved rammeavtaler 

Gjennom å ha rammeavtaler kan oppdragsgiveren og valgt(e) leverandør(er) oppnå store besparelser med tanke på administrativt arbeid. Oppdragsgiver slipper å kunngjøre hver eneste anskaffelse, og leverandøren trenger ikke å delta i stadig nye anbudskonkurranser.  

Samtidig vil selvfølgelig rammeavtaler kunne utgjøre en ulempe for de leverandørene som ikke inngår i avtalen. Disse får ikke mulighet til å levere sine produkter eller tjenester til oppdragsgiveren, da kontrakten er lukket gjennom periodens varighet. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hvor lenge kan en rammeavtale vare? 

Hovedregelen er at en rammeavtale ikke kan vare lengre enn maksimalt fire år, ifølge anskaffelsesforskriften. Så snart disse fire årene har gått, må oppdragsgiver avholde en ny anbudskonkurranse for å inngå eventuelt nye avtaler.  

Av den grunn kan det være smart å følge med på utløpsdatoen til eksisterende rammeavtaler. Er du heldig, kan bedriften din sikre seg en langvarig kontrakt i den nye anbudsrunden. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Utløp av rammeavtaler – hvordan få oversikt? 

Utløpsdato for rammeavtaler er offentlig tilgjengelig informasjon, noe du kan dra nytte av. Du kan blant annet få oversikt over relevante rammeavtaler som løper ut gjennom anbudsportaler. Disse tjenestene varsler deg når avtaler er ved veis ende.  

Dersom du benytter deg av en anbudsportal, kan du blant annet få innsyn i følgende informasjon: 

  • Dato for utløp av rammeavtaler 
  • Når ny anbudskonkurranse starter 
  • Hvilken oppdragsgiver som er ansvarlig  
  • Hvilke bedrifter som er leverandører i dagens rammeavtale  

Nettopp disse opplysningene er gull verdt for bedriften din! 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Planlegg hvordan du skal vinne anbudskonkurransen 

Fordelen ved å benytte seg av en anbudsportal, er at du kan motta varsling om utløp av rammeavtaler i god tid. Du får også innsikt i annen relevant informasjon, som dato for ny anbudskonkurranse.  

Dette gir deg også bedre tid til å forberede deg på konkurransen. Du kan planlegge bedriftens ressursbruk og sikre at alt er på stell. Samtidig kan du begynne å skrive anbudsteksten din i god tid. Husk at hastverk er lastverk – i hvert fall når det står om potensielle storkontrakter! 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Motta hjelp med å skrive anbud 

Det å følge med på utløp av rammeavtaler er smart for bedrifter som ønsker å stille sterkt i en kommende anbudskonkurranse. En god anbudstekst er ditt viktigste våpen i konkurransen, og bør vies både tid og oppmerksomhet. 

Dersom du er usikker på hvordan du skriver en god anbudstekst, er det heldigvis mulig å få hjelp. Din Anbudstekst bistår bedrifter med anbudsskriving fra A til Å!