Utforming av tilbudsbrev 

Et tilbudsbrev kan utformes på ulike måter. Det kan imidlertid være av stor betydning for tilslag at det er gjort på en gjennomtenkt og hensiktsmessig måte. På den måten kan oppdragsgivere enklere se at du og din bedrift er det beste valget. 

Dersom du lurer på hvordan du skal gå fem, anbefaler vi å lese videre her! 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Hva er viktig å tenke på ved utforming av tilbudsbrev?  

Et tilbudsbrev bør inneholde noen spesifikke detaljer. Forsøk likevel å gjøre det hele så kort og konsist som mulig. Det skal tross alt være enkelt å lese og forstå hva som tilbys. Unngå for eksempel å bruke for mye avansert fagterminologi.  

Ellers er det selvfølgelig viktig å sørge for at tilbudsbrevet er velformulert. Pass på at det ikke inneholder noen skrivefeil eller grammatiske blemmer. Du ønsker å fremstå så profesjonell som overhodet mulig! 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hva skal et tilbudsbrev inneholde? 

Når det kommer til innholdet i et tilbudsbrev, ligner dette i stor grad på anbud. Forskjellen mellom tilbud og anbud er først og fremst at et tilbud kan forhandles om. Uansett, her er de viktigste elementene å få med i tilbudet ditt:  

  • Kontaktinformasjon, tilholdssted etc.  
  • Hva tilbys 
  • Kostnader  
  • Tidsplan 
  • Erfaring og utdanning 
Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hva er det oppdragsgiver ønsker?  

Det er konkurransegrunnlaget som kommer fra utlysningen om oppdraget som er utgangspunktet for ditt tilbudsbrev. Hvilke behov er det oppdragsgiver har, som han ønsker dekket? Det er her du som leverandør må beskrive hvordan bedriften din kan dekke behovet. 

For at kunden skal kunne se at kriteriene de har stilt blir imøtekommet, må du sørge for å svare på tildelingskriteriene.  

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Lever en fremdriftsplan  

I tillegg til å forklare hvem du er og hva du gjør, burde du levere en konkret fremdriftsplan. Denne burde inneholde en plan for forventet tidsbruk og hva som skal gjøres. Hvordan planlegger du å jobbe i hver fase av prosjektet?   

Her kan det også være lurt å inkludere ressursbruken. Hvem, hva og hvor mange timer det er forventet å bruke?  

Ta med forventet tidsbruk. Når du har mulighet til å gjennomføre jobben og hvor lang tid du vil bruke, kan være utslagsgivende for oppdragsgiver. Men ikke press tidsbruken ned til det umulige – kun for å virke attraktiv.  

Underestimering av tidsbruk vil slå negativt ut i neste omgang, dersom du ikke kan holde det du lover. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Kvalifikasjoner i tilbudsbrev 

Ved utforming av et tilbudsbrev bør du også sørge for å inkludere opplysninger om bedriften sine kvalifikasjoner. Hva slags kompetanse har dere? Husk på å inkludere relevante sertifiseringer, fagbrev og utdannelse.   

Erfaring er også viktig å få med! Dersom bedriften din kan vise til lang erfaring på et felt, vil dette nesten alltid spille positivt inn i oppdragsgivers vurdering. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Sliter du med utforming av tilbudsbrev? Benytt en mal! 

Det kan være tidkrevende å skrive et tilbudsbrev. En anbudsrunde kan bli lagt ut og bestemt raskt. Derfor gjelder det også å klargjøre tilbudet raskt. Har du skrevet tilbudsbrev tidligere, kan du tilpasse og spesifisere dette til det aktuelle anbudet.   

En annen mulighet er å benytte deg av en mal. Da sikrer du at alle de nødvendige punktene blir med, og kan spare tid. Ved bruk av en mal, kan du enkelt fylle ut den relevante informasjonen uten å tenke på oppsettet. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Motta hjelp med utforming av ditt tilbudsbrev 

Det å utarbeide et tilbudsbrev kan være tidkrevende og noen ganger vanskelig. Hvordan skal oppsettet se ut, og hva slags opplysninger bør komme frem? Dersom bedriften din er usikker, finnes det heldigvis muligheter for hjelp.  

Din Anbudstekst bistår små og store virksomheter med utforming av tilbudsbrev. Vi sørger for at brevet fremhever alle bedriftens sterkeste sider!