Utforming av tilbudsbrev 

Utforming av tilbudsbrev er viktig å tenke over dersom bedriften din skal ha mulighet til å vinne tilbudskonkurransen. Det å ha en oversiktlig og ryddig struktur er avgjørende. Samtidig skal innholdet presentere bedriften din på en god og presis måte. 

Her er våre beste tips! 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hva er et tilbudsbrev? 

Et tilbudsbrev er et skriftlig tilbud på utførelse av et oppdrag eller leveranse av et produkt. Det er leverandøren som utarbeider tilbudsbrevet, mens oppdragsgiveren er mottaker – og den som vurderer tilbudet.  

Tilbudsbrev utformes vanligvis i forbindelse med anbuds- eller tilbudskonkurranser. Dersom tilbudet er bindende og ikke mulig å forhandle videre, kalles det gjerne et anbud.  

Dersom det offentlige (statlige eller kommunale instanser) skal gå til anskaffelse av produkter eller tjenester, vil de ofte kunngjøre anskaffelsen på Doffin eller TED. På den måten kan bedrifter levere sine anbud- eller tilbudsbrev, og konkurrere om å få oppdraget. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Hva skal et tilbudsbrev inneholde? 

Du kan betrakte tilbudsbrevet som ditt viktigste verktøy for å vinne tilbudsrunden. Det er nemlig i tilbudet ditt at du leverer et pristilbud. Og nettopp pris er i mange tilfeller det viktigste tildelingskriteriet ved offentlige anskaffelser.  

Her er noen av elementene et tilbudsbrev ofte vil inneholde:  

 • Komplett prisoverslag for følgende… 
  • Pris for arbeidsutførelse (arbeidstimer ekskl. mva.) 
  • Totalpris for materialer ekskl. mva. 
  • Etc. 
 • Opplysninger om tidsramme for utførelse av arbeid 
 • Kvalifikasjoner  
  • Fagbrev 
  • Kurs 
  • Sertifikater 
  • Utdannelse 

Eksakt utforming av tilbudsbrev kan selvfølgelig variere fra situasjon til situasjon. Mange faktorer spiller inn, og man kan konkurrere på ulike faktorer. Noen ganger veier pris tyngst, mens andre ganger er kvalitet/kompetanse minst like viktig. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hvordan skrive et tilbudsbrev som vinner frem? 

Mange bedrifter sliter med utformingen av tilbudsbrev. Dette handler gjerne om at man ikke har skrevet tilbudsbrev tidligere, eller at man bare er usikker på form og innhold. Et godt tips er da å benytte seg av en tilbudsmal.   

Med en mal trenger du bare å fylle ut relevante opplysninger i et ferdiglaget oppsett. Dette sikrer en ryddig og god struktur. Husk imidlertid på at malen bør være tilpasset dine behov! Det er ikke nødvendigvis slik at én mal passer til alle bedrifter eller tilbudsrunder.  

Et annet alternativ er å få profesjonell hjelp til utforming av tilbudsbrev (eller anbudsbrev). Noen med kompetanse innen tilbudskonkurranser vil da bistå bedriften din med å utforme tilbudet fra bunnen av. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Motta hjelp med utforming av tilbudsbrev 

Når bedriften skal delta i en anbuds- eller tilbudskonkurranse, er det viktig å levere inn et velskrevet og oversiktlig tilbud. Din Anbudstekst leverer tilbudsmaler som er klare til å fylles ut, eller kan skrive tilbudet ditt fra bunnen av.  

Basert på konkurransegrunnlaget oppdragsgiver har laget og dine ønsker, skriver vi et tilbud som gjør at din bedrift blir lagt merke til i konkurransen. Vi får blant annet frem firmaets kompetanseområder, og sørger for at du viser oppdragsforståelse i tilbudet.  

Fortell oss om dine ønsker, og la oss ta oss av den tidkrevende skrivejobben. På den måten kan du fokusere på andre viktige arbeidsoppgaver!