Tildelingskriterier for offentlige anskaffelser 

Når oppdragsgiver skal velge en tilbyder i anbudskonkurranser, vil ulike tildelingskriterier legges til grunn. Disse sier noe om hva nøyaktig oppdragsgiveren ser etter ved valg av leverandør. Ved å vite hva som vektlegges, kan du skreddersy et godt og relevant tilbud.  

Her ser vi blant annet nærmere på tildelingskriterier som er vanlige ved offentlige anskaffelser. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hva innebærer en anskaffelse? 

En offentlig anskaffelse er en prosess der kommunale eller statlige aktører utlyser et oppdrag som bedrifter kan konkurrere om. Dette blir gjort gjennom en anbudskonkurranse, der ulike tilbydere sender inn anbud. 

Etter å ha vurdert anbudene, vil oppdragsgiveren velge den tilbyderen som oppfyller kravene i størst mulig grad.  

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Hva er tildelingskriterier ved offentlige anskaffelser? 

Tildelingskriterier kan betraktes som konkurransekriterier i forbindelse med offentlige anskaffelser. Det er kort fortalt disse kriteriene oppdragsgiveren vil vurdere de ulike anbudene ut fra.  

Den av tilbyderne som ifølge oppdragsgiver leverer tilbudet som tilfredsstiller kriteriene i best mulig grad, vinner anbudsrunden. En generell tommelfingerregel er at kriteriene skal samsvare med basisprinsippene og være objektive.  

I anskaffelsesdokumentene skal tildelingskriteriene fremlegges på en tydelig måte. Dette er viktig for at leverandørene skal kunne forstå hva oppdragsgiver vektlegger når tilbyder skal velges. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Tildelingskriterier – eksempler 

En oppdragsgiver kan tildele en kontrakt til en tilbyder på bakgrunn av ett av følgende tre alternativer:  

  • Lavest pris 
  • Lavest kostnad 
  • Beste forhold mellom pris/kostnad og kvalitet  

Skjer for eksempel tildelingen på bakgrunn av lavest pris, skal anbudene utelukkende evalueres på grunnlag av pris. Den tilbyderen som kan utføre jobben til lavest pris, vil da vinne anbudskonkurransen.  

Er det derimot lavest kostnad som er tildelingskriteriet, vil tilbudene bli evaluert på bakgrunn av både pris og andre kostnader. Her vil for eksempel avfallshåndteringskostnader og lignende også tas med i beregningen. 

Når det er beste forhold mellom pris/kostnad og kvalitet som ligger til grunn, vil oppdragsgiver ta hensyn til både kvalitative og økonomiske aspekter. Her vil gjerne tilbyders kvalifikasjoner, erfaringer, leveringsbetingelser og kvalitet vektlegges ved siden av pris. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Ulik vektlegging av tildelingskriterier 

Dersom det foreligger to tildelingskriterier, som for eksempel kvalitet og pris, skal oppdragsgiver vekte forholdet mellom disse. Dette vil tydeliggjøre overfor leverandørene hvilke kriterier som veier tyngst.  

Oppdragsgiver kan for eksempel vekte kvalitet med 30 % og pris med 70 %. I slike tilfeller vil prisen være av større betydning enn kvaliteten. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Skriv anbud med tildelingskriteriene i bakhodet 

Eventuelle tilbydere bør ta hensyn til hvilke kriterier som veier tyngst når et anbud utformes. Husk at anbudsteksten du skriver er ditt viktigste verktøy i kampen om kontrakten. Det å skrive et godt anbud kan imidlertid være tidkrevende og vanskelig.  

Anbudet skal være tydelig og ryddig, og på best mulig vis fremheve hvordan din bedrift oppfyller tildelingskriteriene. Det kan også være utfordrende å sikre et godt oppsett og språk.   

Sliter du med å skrive gode anbudstekster? Dersom du sjelden går seirende ut av anbudskonkurranser, kan årsaken ligge i anbudene du utarbeider. Heldigvis er det mulig å få hjelp til denne viktige biten!  

Din Anbudstekst bistår bedrifter med anbud av høy kvalitet. Vi sørger for at bedriftens kompetanse og øvrige fordeler kommer tydelig frem!