Tildeling av anbud 

Ved anbudskonkurranser skal oppdragsgiver informere de ulike leverandørene om valg av tilbyder. Dette må gjøres før en eventuell kontrakt kan signeres. Ved tildeling av anbud skal det blant annet begrunnes for valg av tjenesteyter, og fastsettes en karensperiode.  

Her er alt du trenger å vite om tildeling av anbud i offentlige anskaffelser! 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hvordan foregår tildeling av tilbud? 

Når oppdragsgiver har bestemt seg for hvilken tilbyder som får kontrakten, skal dette meddeles overfor alle leverandørene som deltok i anbudskonkurransen. Meddelelsen skal inkludere en begrunnelse for valget, og må sendes til alle tilbyderne samtidig.  

Men hva er bakgrunnen for at oppdragsgiver skal sende ut en slik meddelelse om tildeling av anbud? Den viktigste årsaken er at leverandørene skal ha mulighet til å klage på tildelingen av kontrakten.  

Leverandører kan ha ulike begrunnelser for å sende inn en klage. De kan for eksempel mene at tildelingen av tilbudet er urettmessig, altså at den ikke er gjort i tråd med anskaffelsesregelverket. Oppdragsgiveren vil også få mulighet til å endre resultatet av konkurransen.  

Selve kontrakten kan ikke inngås før karensperioden har utløpt. Dette kommer frem i anskaffelsesforskriftens § 4–5 (g). Først etter at begge parter har signert den aktuelle kontrakten, vil avtalen betraktes som inngått. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hva er karensperiode? 

Ved offentlige anskaffelser skal oppdragsgiver i henhold til anskaffelsesforskriften fastslå en såkalt karensperiode. Dette kan betraktes som tidsrommet fra det meddeles at en kontrakt er tildelt, til kontakten tidligst kan inngås.  

I denne perioden vil leverandører som ikke ble valgt kunne stoppe anbudsprosessen gjennom midlertidig forføyning. Sistnevnte kan betraktes som en sak som vil håndteres i tingretten. Det vil her avgjøres om det foreligger sikringsgrunn eller krav som medfører at kontraktinngåelsen blir suspendert.  

Hvilke regler som gjelder med tanke på karensperiode, avhenger av hvorvidt anskaffelsen omfattes av del I, II eller III av anskaffeleseforskriften. Dette vil igjen avhenge av verdien på anskaffelsen.   

Omfavnes anskaffelsen av del I, er det ingen krav om karensperiode. Likevel vil det være ryddig av oppdragsgiver å sette av tid til klagebehandling. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Begrunnelse for tildeling av tilbud 

Ifølge anskaffelsesreglene skal oppdragsgiver alltid komme med en begrunnelse for hvorfor en gitt leverandør ble valgt. Dette vil gi øvrige leverandører innsikt i hvilke forhold som gjorde at en tilbyder ble vurdert som best med utgangspunkt i tildelingskriteriene. 

På den måten kan leverandørene også vurdere hvorvidt prosedyrene har blitt gjennomført i tråd med anskaffelsesregelverket.  

Det å utarbeide en begrunnelse er også nyttig for oppdragsgiver selv. Vedkommende tvinges til å tenke gjennom hvilke faktorer som medførte at man valgte en leverandør. Dermed kan oppdragsgiver samtidig bli oppmerksom på eventuelle feil i prosessen.  

Begrunnelsen skal inneholde navnet på leverandøren som ble valgt, samt en redegjørelse av årsakene til dette valget. Samtidig skal den inneholde informasjon om karensperioden. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hvordan øke sjansen for at din bedrift tildeles anbud?  

Anbudet du utarbeider er ditt fremste våpen i konkurransen om kontrakten. Det er derfor smart å bruke tid på anbudsteksten, og få frem hvorfor din bedrift er det beste valget. Se nøye gjennom oppdragsgivers tildelingskriterier, og fremhev relevante fordeler.  

Samtidig er det naturligvis viktig at anbudet ditt er fritt for skrivefeil, og at oppsettet er ryddig og oversiktlig. Usikker på hvordan du går frem? Din Anbudstekst hjelper deg med å skrive anbud som blir lagt merke til i anbudskonkurransen!