Tilbudskonkurranse 

Gjennom en tilbudskonkurranse kan bedriften din potensielt sikre seg oppdrag eller produktleveranser. Dette forutsetter imidlertid at du vinner konkurransen, noe som kan oppnås ved å levere det beste tilbudet.  

Her ser vi blant annet nærmere på hva en tilbudskonkurranse er, og hvordan den skiller seg fra anbudskonkurransen! 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Hva er en tilbudskonkurranse? 

En tilbudskonkurranse er en anskaffelsesprosedyre som innebærer at ulike leverandører avgir tilbud for leveranse av et produkt eller en tjeneste. Tilbudene bedriftene utarbeider er rettet mot en oppdragsgiver, altså innbyder til konkurransen. 

Basert på tilbudene som kommer inn, vil innbyder velge en leverandør. Dette gjøres direkte eller etter videre forhandlinger. Et tilbud er en gode som frembys for salg, og den potensielle kjøperen har mulighet til å forhandle om vilkår som pris.  

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Tilbudskonkurranse vs. anbudskonkurranse – hva er forskjellen? 

En anbudskonkurranse innebærer at ulike leverandører sender inn anbud i håp om å vinne en kontrakt. Oppdragsgiveren vil avgjøre hvem som vinner basert på anbudene, og har ikke mulighet for å forhandle videre om tilbudene.   

Anbudskonkurranser er blant anskaffelsesprosedyrene som er tillatt når verdien på anskaffelsen overstiger EØS-terskelverdien. I så fall skal del III av anskaffelsesforskriften følges.  

Sammenlignet med anbudskonkurransen, er tilbudskonkurransen mye mer fleksibel. Oppdragsgiver kan her velge å forhandle videre om ett eller flere tilbud om ønskelig. Det er også mulig å inngå kontrakt basert på tilbudene som foreligger. 

For anskaffelser som reguleres av anskaffelsesforskriftens del II, er tilbudskonkurranse eneste lovlige anskaffelsesmetode. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Åpen eller begrenset tilbudskonkurranse 

Når det kommer til tilbudskonkurranser, skiller vi ofte mellom to ulike anskaffelsesprosedyrer. Tilbudskonkurransen kan være enten åpen eller begrenset.   

I en åpen tilbudskonkurranse har alle interesserte leverandører mulighet til å gi tilbud. Dette kan være et godt alternativ for oppdragsgiver når det ikke er særlig ressurs- eller tidkrevende å gjennomgå tilbudene.  

Er det snakk om en begrenset eller lukket tilbudskonkurranse, kan alle leverandører fritt sende inn en forespørsel om å få delta i konkurransen. Det er imidlertid kun de leverandørene som oppfyller oppdragsgivers kvalifikasjonskrav som inviteres til å gi tilbud.  

Ved en lukket tilbudskonkurranse kan oppdragsgiver også velge å sette en maksgrense for antall leverandører som kan gi tilbud. Derfor er dette en gunstig anskaffelsesprosedyre om det er tidkrevende å evaluere tilbudene. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Hvordan delta i tilbudskonkurranser? 

I første omgang må du finne aktuelle tilbudskonkurranser bedriften din kan delta i. Dette kan du blant annet gjøre ved å sjekke relevante anskaffelser i Doffin (database for offentlige anskaffelser). Her kan kommunale og statlige myndigheter arrangere anbuds- og tilbudskonkurranser.  

Du kan også motta varsler om relevante anskaffelser i bransjen din via anbudsportaler. Her vil du ikke bare kunne få varsel om offentlige anskaffelser, men også anskaffelser i privat sektor.   

Deretter bør du lese nøye gjennom anskaffelsesdokumentene. Både tildelingskriterier, konkurransegrunnlag og kvalifikasjonskrav gir deg dyrebar informasjon. Ikke bare om oppdraget, men også om hva oppdragsgiver vektlegger hos leverandør. Til slutt utarbeider du tilbudet. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Motta hjelp til å skrive tilbud 

Mange bedrifter synes det er utfordrende å skrive tilbud i forbindelse med tilbudskonkurranser. Tilbudet skal være ryddig og samtidig fremheve overfor oppdragsgiver at bedriften din er det beste valget. 

Din Anbudstekst hjelper deg gjerne! Vi skriver anbud av høy kvalitet, og sørger for at bedriftens beste kvaliteter belyses på en god måte.