Terskelverdier i forsyningsforskriften 

Terskelverdiene i forsyningsforskriften er beløpsgrenser som gjelder ved anskaffelser innen forsyningsaktiviteter som transport og elektrisitet. Disse grensene er avgjørende for hvilke anskaffelsesregler som gjelder ved ulike anskaffelser.  

Her er en oversikt! 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Terskelverdi – en definisjon 

Ved offentlige anskaffelser vil verdien på anskaffelsen avgjøre hvilke forskrifter som skal følges. I norsk lov opereres det med to nasjonale terskelverdier. Den første er på 100 000 kr ekskl. mva. Anskaffelser verdt mindre enn dette rammes ikke av anskaffelsesloven eller -forskriften. 

Er anskaffelsen verdt mer enn 100 000 kr ekskl. mva. (opptil 1,3 millioner kr ekskl. mva.), gjelder anskaffelsesforskriftens del I. Dette er alminnelige bestemmelser som gjelder for alle anskaffelser over første nasjonale terskelverdi. Her stilles ikke krav til anskaffelsesprosedyre.  

Hvis anskaffelsen er verdt minst 1,3 millioner kr (andre nasjonale terskelverdi), men mindre enn EØS-terskelverdiene, gjelder del I og II av forskriften. Er anskaffelsen verdt mer enn EØS-terskelverdiene, gjelder del I og III. For disse anskaffelsene er det krav til valg av prosedyre. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hva er forsyningsforskriften? 

Forsyningsforskriften gjelder når det offentlige utfører anskaffelser til en verdi av over 100 000 kr ekskl. mva. innen en av disse forsyningsaktivitetene:  

 • Drikkevann 
 • Gass og varme 
 • Elektrisitet 
 • Lufthavner og havner 
 • Transport 
 • Olje, kull, gass og annen brensel 
 • Posttjenester 

Forskriften kalles også for «forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene». Og det er nettopp innkjøpsregler som er forskriftens fokus. I forskriften får man blant annet oversikt over terskelverdier og forhandlingsmuligheter. 

Bestemmelsene i forsyningsforskriften er noe mer fleksible enn de som gjelder for klassisk sektor i anskaffelsesforskriften.  

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hvilke terskelverdier er det i forsyningsforskriften? 

På lik linje med anskaffelsesforskriften, er forsyningsforskriften inndelt i forskjellige deler. Hvilken del som gjelder når, avhenger av terskelverdien. Dette er EØS-terskelverdiene som gjelder (ekskl. mva.): 

 

 • Forskriften gjelder ikke 
  • Anskaffelser under 100 000 kr 
 • Del I og II gjelder for anskaffelser lik eller høyere enn:  
  • 4,5 millioner kr for vare- og tjenestekontrakter 
  • 56 millioner kr for bygge- og anleggskontrakter 
 • Del I og III gjelder for anskaffelser lik eller høyere enn: 
  • 10 millioner kr for helse- og sosialtjenester og særlige tjenestekontrakter 
 • Del I og IV gjelder for anskaffelser lik eller høyere enn: 
  • 4,5 millioner kr ved plan- og designkonkurranser 
To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Forsyningsforskriften del 1 gjelder alle 

Som du kanskje ser av tallene ovenfor, gjelder del I av forsyningsforskriften for alle aktuelle anskaffelser over 100 000 kr. Denne delen av forskriften inneholder alminnelige bestemmelser, blant annet om virkeområde og hvilke aktiviteter som rammes.  

Del I gir også oversikt over definisjoner, unntak, regler for samarbeid i offentlig sektor, anvendelsesområder og fellesbestemmelser.  

Når det gjelder del II, III og IV, vil disse kun komme til anvendelse når anskaffelsen tilsvarer eller overstiger en gitt EØS-terskelverdi.  

Kunngjøring av anbud på en plattform

Motta hjelp med anbudsskriving 

Dersom bedriften din opererer innenfor transport eller lignende, er det nyttig å vite om terskelverdiene i forsyningsforskriften. Planlegger du å delta i anbudskonkurranser, slik at du potensielt kan sikre deg gunstige kontrakter? Da trenger du anbudstekst. 

Det å skrive anbud kan være tidkrevende, og det er mange faktorer å ta hensyn til. Er du usikker på fremgangsmåten, har Din Anbudstekst tjenestene du trenger. Vi skriver anbudet for deg, og sikrer høy kvalitet fra A til Å!