Terskelverdier for offentlige anskaffelser 

Terskelverdier for offentlige anskaffelser avgjør hvilke anskaffelsesprosedyrer som kan benyttes og hvilke regler som gjelder. Men hva i alle dager er en terskelverdi, og hvordan fungerer det hele? Dette er noe mange bedrifter lurer på.  

Vi gir deg her en enkel innføring i emnet! 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hva er terskelverdier ved offentlige anskaffelser? 

En terskel kan defineres som en grense. Terskelverdier er med andre ord grenseverdier eller beløpsgrenser, og markerer viktige skiller i anskaffelsessammenheng. I Norge opererer vi med både nasjonale terskelverdier og såkalte EØS-terskelverdier.  

Terskelverdiene oppdateres med jevne mellomrom, og grenseverdiene kan variere noe fra sektor til sektor. Er det for eksempel snakk om anskaffelser i offentlige helse- og sosialtjenester, er terskelverdiene annerledes enn for øvrige sektorer. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Når gjelder forskrift om offentlige anskaffelser? 

På generell basis gjelder regelverket i anskaffelsesforskriften og -loven kun ved anskaffelser til en verdi på 100 000 kroner eller mer. For offentlige anskaffelser verdt under 100 000 kroner inkl. mva., er det derfor ingen spesifikke krav til valg av anskaffelsesprosedyre.  

Er det snakk om anskaffelser innen helse- og sosialsektoren, gjelder regelverket først ved anskaffelser på 7,8 millioner kroner ekskl. mva. eller mer.  

Dersom anskaffelsen er lik eller overstiger disse nedre grensene, vil del I av anskaffelsesforskriften (FOA) gjelde. Det stilles ingen spesielle krav til prosedyre, men de grunnleggende reglene i forskriftens kapittel 7 skal følges. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Terskelverdier som utløser del II og III av FOA 

Så snart verdien på anskaffelsen overstiger neste terskelverdi, vil både del I og II av FOA gjøre seg gjeldende. Denne terskelverdien kan variere avhengig av hvilken sektor oppdragsgiver tilhører.   

Er det snakk om bygg- og anleggskontrakter, er terskelverdien på 1,3 millioner kroner. Først når beløpet overstiger 56 millioner kroner ekskl. mva., vil del I og III av FOA gjelde. Terskelverdien på 1,3 millioner kroner gjelder også for de fleste andre sektorer.   

Innen statlige vare- og tjenestekontrakter vil imidlertid del III av regelverket først gjøre seg gjeldende når verdien overstiger 1,4 millioner kroner. For øvrige vare- og tjenestekontrakter er tilsvarende grense på 2,2 millioner kroner.  

Når del II av FOA gjelder, kan oppdragsgiver velge åpen eller begrenset anbudskonkurranse. Gjelder del III, kan man i tillegg velge konkurranse med forhandling, innovasjonspartnerskap eller konkurransepreget dialog. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hva er en EØS-terskelverdi? 

EØS-terskelverdier er verdiene som utløser del III av FOA. Når disse terskelverdiene nås, vil oppdragsgiver ha plikt til å kunngjøre anskaffelsen i hele EØS-regionen. Dette innebærer som regel at anskaffelsen kunngjøres i TED fremfor i Doffin. 

Mens Doffin er den nasjonale databasen for anskaffelser i det offentlige, er TED en felles europeisk database. Vi har tidligere laget en guide om grenser for offentlige anbud. Sjekk ut denne om du vil lære mer! 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Legg inn et anbud og bli med i konkurransen! 

Dersom du besøker TED eller Doffin, kan du finne spennende anbudskonkurranser som bedriften din kan ta del i. Ved å levere inn et anbud, gir du oppdragsgiver mulighet til å vurdere tilbudet ditt opp mot konkurrentenes.  

Som du kanskje skjønner, er et godt anbud (altså bindende tilbud) viktig om du skal stille sterkt i anbudsrunden. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Få hjelp med anbudet ditt 

Anbudsskriving kan være ressurskrevende, og tar dessuten mye tid. Mange synes derfor det er praktisk å få hjelp til denne biten av anbudsprosessen. Din Anbudstekst har tjenestene du trenger, og leverer blant annet ferdig anbudstekst og anbudsmaler.  

Kom i gang, og ta del i anbudskonkurransen med selvtillit!