Terskelverdi – enkelt forklart 

Ved offentlige anskaffelser vil terskelverdi si noe om hvilke deler av regelverket som gjelder. Dette vil igjen ha noe å si for hvilke anskaffelsesprosedyrer som kan brukes ved den aktuelle anskaffelsen.   

Få oversikten du trenger, her! 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hva er en terskelverdi? Definisjon og forklaring! 

En terskelverdi kan gjerne defineres som en grenseverdi. Vi benytter ofte dette uttrykket i forbindelse med offentlige anskaffelser. Dersom kommune eller stat skal gå til anskaffelse av produkter/tjenester, vil verdien på anskaffelsen avgjøre hvilke lover og regler som gjelder.  

Når beløpet når en viss terskelverdi, vil visse deler av anskaffelsesforskriften (FOA) og anskaffelsesloven gjøre seg gjeldende. Dersom anskaffelsen har en relativt lav verdi, er det mulig å anskaffe varen/tjenesten uten å måtte forholde seg til regelverket. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hvilken terskelverdi gjelder for direkte anskaffelse? 

Dersom anskaffelsen har en verdi lavere enn 100 000 kroner ekskl. mva., er ikke oppdragsgiver pålagt å følge anskaffelsesregelverket. I slike tilfeller kan den statlige eller kommunale aktøren gå til direkte anskaffelse uten å måtte ha en anbudskonkurranse.  

Merk deg at mange oppdragsgivere likevel har anbudskonkurranser, selv om de ikke . Ved å konkurranseutsette oppdraget kan man nemlig finne den beste eller billigste leverandøren. Og nettopp det er tross alt ønskelig i de fleste tilfeller. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Nasjonal terskelverdi ved offentlige anskaffelser 

Nasjonal terskelverdi er på 1,3 millioner kroner ekskl. mva. Dersom anskaffelsen er verdt mellom 100 000 kroner og 1,3 millioner kroner, er oppdragsgiver pålagt å konkurranseutsette jobben i henhold til del I av FOA. 

Når denne delen av forskriften gjelder, er ikke oppdragsgiver pålagt å følge en bestemt prosedyre. De grunnleggende bestemmelsene i FOA kapittel 7 skal følges. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Terskelverdi i EØS 

Foruten nasjonal terskelverdi på 1,3 millioner kroner, har vi også EØS-terskelverdier. Disse verdiene justeres annet hvert år. Her er terskelverdiene som gjelder for 2023/2024:  

  • 1,4 millioner kroner: Terskelverdi for statlige vare- og tjenestekontrakter 
  • 2,2 millioner kroner: Terskelverdi for øvrige oppdragsgivere 
  • 4,5 millioner kroner: Terskelverdi i forsyningskonkurranser, samt tjeneste- og varekontrakter 
  • 56 millioner kroner: Terskelverdi ved konsesjonskontrakter, samt bygge- og anleggskontrakter  

Dersom det er snakk om bygg- og anleggskontrakter verdt fra 1,3 til 56 millioner kroner ekskl. mva., vil del I og II av FOA gjelde. Det betyr at man kan benytte seg av åpen eller begrenset tilbudskonkurranse.  

Er bygg- og anleggskontrakten verdt mer enn 56 millioner kroner, gjelder del I og III av regelverket. Her kan man benytte seg av åpen og begrenset anbudskonkurranse, konkurransepreget dialog, konkurranse med forhandlinger eller innovasjonspartnerskap.  

Full oversikt finner du på nettsiden til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hva skal til for å vinne en anbudskontrakt? 

Mange bedrifter deltar i anbudskonkurranser, men opplever at konkurrentene stikker av med kontrakten. Det finnes mange tips for hvordan man kan vinne, og det kanskje viktigste er å sette seg grundig inn i konkurransegrunnlaget.  

Finn ut hva oppdragsgiver vektlegger, og skriv deretter et anbud som får frem hva din bedrift kan gjøre for å oppfylle kravene. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Motta hjelp med anbudstekst 

For å vinne anbudskonkurransen trenger du anbudstekst av høy kvalitet. Anbudet ditt gir oppdragsgiver innblikk i kvalifikasjoner, erfaring og andre viktige elementer.   

Er du usikker på hvordan du lager et godt anbud? Da kan Din Anbudstekst hjelpe deg. La oss skrive anbudet for deg, og kom et skritt nærmere drømmekontrakten!