Sladding av offentlige anbud 

Sladding av offentlige anbud er vanlig ved anskaffelser, men kan være utfordrende. Sladder oppdragsgiveren leverandørens tilbud i for stor grad, kan dette bryte med offentlighetsloven. Sladder man derimot for lite, kan forretningshemmeligheter avsløres.  

Her ser vi nærmere på bakgrunnen for sladding av tilbud ved offentlige anskaffelser, og hva som kan og ikke kan sladdes! 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Regler for innsyn i offentlige anskaffelser 

Ifølge offentlighetsloven kan i utgangspunktet alle kreve å få innsyn i anbud (bindende tilbud) ved offentlige anskaffelser.   

En leverandør som ikke fikk kontrakten kan for eksempel sende inn en innsynsbegjæring til den offentlige oppdragsgiveren. Her er kanskje formålet å se hvilke faktorer som medførte at en konkurrent fikk kontrakten.  

Andre kan også kreve innsyn, enten det er privatpersoner, journalister eller andre. Uavhengig av hvem som ønsker innsyn i anbudet, har oppdragsgiver plikt til å legge frem de relevante dokumentene. Dette skal også skje uten ubegrunnet forsinkelse, i henhold til lovens § 29.  

Samtidig må oppdragsgiver være forsiktig med å røpe opplysninger som er taushetsbelagte, da dette er straffbart. Dette kan du lese mer om i lov om vern av forretningshemmeligheter. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hva er sladding av offentlige anbud? 

Sladding av offentlige anbud vil si at deler av leverandørens tilbud blir sensurert, altså usynliggjort overfor den som krever innsyn. Det kan for eksempel være snakk om tekst, bilder eller tall.   

Formålet er å forhindre økonomiske tap for leverandøren. Konkurrenter kan for eksempel utnytte opplysninger som kommer frem, og dermed svekke leverandørens posisjon på markedet.  

Det er opp til oppdragsgiveren å vurdere hvilke opplysninger i anbudet som eventuelt skal sladdes. Har leverandøren selv sladdet anbudet, må oppdragsgiveren selv avgjøre om sensuren er gjort på korrekt vis. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hvilken informasjon i et anbud kan bli sladdet? 

Ifølge anskaffelsesforskriften er reglene rundt taushetsplikt i forvaltningsloven gjeldende ved anskaffelser. Her kommer det frem at visse ting kan være hensiktsmessige å hemmeligholde. Dette gjelder særlig informasjon som kan avsløre leverandørens bedriftshemmeligheter.  

For at noe skal kunne anses som en forretningshemmelighet, må opplysningene være av kommersiell verdi, ikke være allment kjent og gjennom tiltak blitt hemmeligholdt av leverandøren.   

Oppdragsgiver vil ha taushetsplikt når det kommer til bedriftshemmeligheter de har fått kjennskap til i forbindelse med anskaffelsesprosessen. Det kan for eksempel være snakk om følgende: 

 • Leverandørens spesifikke produksjonsmetoder 
 • Personlige forhold 
 • Forretningspartnere 
 • Tekniske beskrivelser og tegninger 
 • Driftsmarginer 
 • Enhetspriser 
 • Kundelister 
 • Informasjon om lansering av produkter eller produktutvikling 
 • Rabattprosenter 
 • Produktmiks 
 • Referansekunder 
 • Underleverandører 
 • Fremtidige metoder for markedsføring
Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hva kan ikke sladdes i offentlige tilbud? 

Alle opplysninger som allerede er kjent på markedet eller tidligere offentliggjort, er ikke å betrakte som forretningshemmeligheter. Det samme gjør seg gjeldende når det er snakk om produksjonskapasitet, totalprisen på tilbudet og sammensetningen av teamet.  

Det er dessverre ikke uvanlig at oppdragsgiveren sladder mer enn nødvendig av tilbudene. Dette er gjerne i frykt for å røpe bedriftshemmeligheter, noe som jo er straffbart. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Hvordan kan din bedrift vinne anbudskonkurransen? 

Dersom bedriften din opplever å tape anbudskonkurranser, kan det være nyttig å få innsyn i tilbudet til leverandøren som ble valgt. Samtidig er det viktig å fokusere på at anbudet du utarbeider er av høy kvalitet.  

Det å skrive et anbud kan være utfordrende. Anbudet skal være oversiktlig, presist og fremheve bedriftens unike fordeler. Synes du dette er vanskelig, er ikke hjelpen langt unna. Din Anbudstekst skriver gjerne anbudet for deg!