Regne ut anbud? 

Det å regne ut prisen du skal tilby i ditt anbud er en avgjørende del av anbudsprosessen. I mange tilfeller vil nemlig oppdragsgiver velge leverandør basert på nettopp pris. Tilbyr du en god pris øker sjansene for å vinne konkurransen, men samtidig bør du sikre inntjening.  

Her forklarer vi deg hvordan du kan regne ut ditt anbud! 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Ta hensyn til alle kostnader ved leveransen  

Endelig anbudspris bestemmes normalt sett av leverandørens kostnader. Enten du skal levere et produkt eller en tjeneste, er det viktig å ta hensyn til alle kostnadene dette medfører. Du bør blant annet tenke over kostnaden for materialer, utstyr og transport. Faktorer som drivstoff, bompenger og ferge må for eksempel tas med i beregningen!  

I tillegg til dette er det selvfølgelig viktig å ta hensyn til kostnadene du har for å stille dine ansatte til disposisjon. Lønn, arbeidsgiveravgift og andre skatter må inkluderes i regnestykket.   

Foruten dette, må man tenke over hvor stor fortjeneste man ønsker. Det er ofte denne faktoren som kan avgjøre hvorvidt du får oppdraget eller ikke. Finn en god balansegang, og regne deg frem til et anbud alle parter kan bli fornøyd med. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hvordan regne ut anbud? 

Det å regne ut et anbud kan være en tidkrevende og innviklet prosess. Du har kanskje mange kostnader å ta hensyn til, og regnestykket kan være komplisert. Dette gjelder kanskje særlig dersom det er snakk om leveranse av komplekse tjenester.  

Synes du at det er vanskelig å regne seg frem til et beløp selv? Da kan du vurdere å få hjelp av noen med kompetanse på området. Det kan for eksempel være en regnskapsfører eller andre som er gode på tall. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Poengberegning baseres ofte på pris 

Dersom du skal delta i en tilbuds- eller anbudskonkurranse, vil prisen i mange tilfeller være avgjørende. Oppdragsgiver vil ofte tildele alle konkurrerende leverandører poeng. Den bedriften som står igjen med høyeste poengsum, vinner. 

Husk imidlertid at andre faktorer også kan spille inn. Kvalitet og kompetanse vil ofte veies opp mot pris. Om du ikke tilbyr laveste pris, er det dermed ikke sagt at du ikke kan vinne konkurransen. For mange offentlige oppdragsgivere er kvalitet enda viktigere enn pris. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Hvordan sette opp et anbud? 

Et tilbud eller anbud inneholder mer enn bare selve pristilbudet. Anbudet bør utarbeides med utgangspunkt i oppdragsgivers tildelingskriterier. Disse forteller deg nemlig hva som vektlegges når leverandør skal velges.  

Er det for eksempel stort fokus på at leverandøren har miljøvennlige arbeidsrutiner, bør du fremheve selskapets miljøtiltak. Det kan også hende at oppdragsgiver er opptatt av leverandørens kompetanse eller erfaring. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Motta hjelp med anbudsskriving 

Skal bedriften din kaste seg ut i en anbudskonkurranse? Her finnes det mange spennende muligheter! Dersom du skal ha mulighet for å vinne, må du imidlertid sørge for at anbudet er av høy kvalitet. Regne ut ditt anbud, og fremhev deretter kompetanse og andre faktorer.  

Anbudsskriving kan være tid- og ressurskrevende. Man kan også oppleve å stå fast. Hvordan skal anbudet utformes, og hvordan skal du ordlegge deg? Din Anbudstekst hjelper deg gjerne over kneiken, og sørger for at bedriftens unike fordeler fremheves!