Regler for privat anbud 

Dersom bedriften din planlegger å delta i en privat anbudskonkurranse, vil ulike konkurranseregler kunne gjelde. Regler for et privat anbud vil i mange tilfeller følge Norsk Standard 8400 eller 8410, avhengig av hva oppdragsgiver velger.   

Her er alt du trenger å vite! 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Private og offentlige anskaffelser 

Dersom kommune eller stat har behov for produkter eller tjenester, vil produkt/oppdrag ofte legges ut på anbud. Dette er imidlertid også noe private bedrifter kan gjøre, og i slike tilfeller snakker vi om «private» anbudskonkurranser.  

Anskaffelser i stat og kommune reguleres av reglene som angis i lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Private oppdragsgivere derimot, rammes ikke av dette regelverket. Istedenfor kan de i stor grad selv bestemme hva slags anbudsregler som skal gjelde. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Hva er alminnelige anbudsrettslige regler? 

Om oppdragsgiver ikke viser til konkrete regler for anbud, er det de alminnelige anbudsrettslige reglene som trer i kraft. Om kun noen få regler oppgis, vil de alminnelige reglene normalt sett utfylle oppdragsgivers presiserte regler.  

Alminnelige anbudsrettslige regler kan beskrives som et sett ulovfestede regler som er utarbeidet av norske domstoler. Disse gjelder automatisk om det ikke oppgis noen lovfestede eller avtalte regler.  

Reglene sammenfaller i de fleste tilfeller med Norsk Standard, enten det er NS 8400, NS 3400 eller NS 8410. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Norsk Standard: NS 8400 og NS 8410 

Det anbefales at anbud følger regler i Norsk Standard dersom oppdragsgiver er privat. Ved å vise til disse reglene, skaper oppdragsgiver forutberegnelighet. I de fleste tilfeller vises det derfor til NS 8400 eller NS 8410.  

NS 8400 benyttes for private anbud uten forhandlinger, og ligner i stor grad på de ulovfestede anbudsreglene. Denne norske standarden erstatter tidligere NS 3400. Ved bruk av NS 8400, tillates det ikke å forhandle om tilbudet i etterkant. Leverandør kan heller ikke endre tilbudet.  

NS 8410 derimot, benyttes for anbud med forhandlinger. Vises det til disse reglene, kan oppdragsgiver forhandle om tilbudet, og leverandør kan endre det om ønskelig. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hva er private anbudsregler? 

I de fleste tilfeller vil private oppdragsgivere oppgi at reglene i Norsk Standard (NS 8400 eller NS 8410) gjelder. Reglene kan gjelde som de er, eller tilpasses med modifikasjoner. Formålet med å vise til disse reglene, er å sikre oppdragsgiveren bedre vilkår.  

Generelt sett har private oppdragsgivere en svært gunstig posisjon, ettersom de fritt kan bestemme kontraktsvilkår og regler. Man kan for eksempel forkaste alle tilbud om ønskelig, eller fritt velge det tilbudet man ønsker. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Hvor finner du regler for privat anbud? 

Dersom bedriften din ønsker å delta i private anbudskonkurranser, finnes det mange ulike anbudsplattformer hvor aktuelle oppdrag kunngjøres. Her vil du kunne se at hver anbudskonkurranse har et såkalt konkurransegrunnlag. Det er i dette grunnlaget reglene beskrives.  

Og husk – dersom oppdragsgiver ikke har nevnt noen regler, er det de alminnelige anbudsrettslige reglene som gjelder. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Motta hjelp med å skrive anbud til privat konkurranse 

Planlegger bedriften din å levere et anbud i en privat anbudskonkurranse? Eventuelle regler finner du da i konkurransegrunnlaget. Når du skal skrive anbudet, bør du sette deg godt inn i hva oppdragsgiver er ute etter, og hvilke regler som gjelder.  

Din Anbudstekst hjelper deg gjerne, og skriver anbud som er skreddersydd din bedrift. Vi sørger for at dine beste kvaliteter fremheves, og at anbudet svarer til oppdragsgivers krav.