Oppdragsforståelse – hva er det, og når trengs det? 

Oppdragsforståelse er en viktig suksessfaktor om bedriften din skal ha mulighet til å vinne en anbudskonkurranse. Viser du ikke forståelse for oppdraget som skal utføres, er det også lite sannsynlig at oppdragsgiver ønsker å gi deg kontrakten.  

Her ser vi nærmere på hva som ligger i begrepet oppdragsforståelse, og hvorfor det er så viktig. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hva er oppdragsforståelse? 

Oppdragsforståelse – også kalt oppgaveforståelse – handler om at leverandøren viser forståelse for hvordan et oppdrag skal gjennomføres. Man kan blant annet vise denne forståelsen gjennom å fremlegge et godt løsningsforslag.  

Oppdraget er riktignok ofte beskrevet i detalj i anskaffelsesdokumentene. Men skal du vise faktisk forståelse, er det lurt å tenke gjennom følgende før du skriver anbudet ditt: 

 

  • Hva slags resultat er oppdragsgiver på jakt etter? 
  • Hvordan kan din bedrift nå det aktuelle resultatet? 
  • Hvor lang tid vil det ta? 
  • Hvilke ressurser vil kreves for å fullføre jobben innen den gitte fristen? 
Eksperter som ser gjennom et anbud

Hvordan vise at du forstår oppdraget? 

Dersom du skal klare å vise god oppdragsforståelse, er det lurt å først lese nøye gjennom konkurransegrunnlag og oppdragsbeskrivelse. Bit deg også merke i hvorvidt det nevnes noe om bakgrunnen for eller formålet med oppdraget. 

Neste steg er å lage en liste over suksessfaktorer. Hva skal til for å gjennomføre oppdraget på best mulig vis? Med utgangspunkt i disse, jobber du deg videre frem til et konkret løsningsforslag.  

Det er nettopp et løsningsforslag som vil vise at du faktisk forstår oppdraget. Men løsningsforslaget ditt kan naturligvis også vise at du ikke har forståelsen som trengs. Av den grunn er det lurt å tenke nøye over hvordan oppgaven best kan løses. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Oppdragsforståelse som tildelingskriterium 

Oppdragsgiver vil sette gitte tildelingskriterier. Dette er kort fortalt de kriteriene som vil bli vektlagt når de forskjellige anbudene evalueres. Den leverandøren som svarer best til tildelingskriteriene, får oppdraget.   

I mange tilfeller vil oppdragsforståelse være et av de kvalitative kriteriene som stilles. Andre kvalitative krav kan være faktorer som brukervennlighet, miljøhensyn, layout og lignende.   

Det er ikke uvanlig at oppdragsgiveren kombinerer kvalitative kriterier med kriterier som «lavest pris» eller «lavest kostnad». Her vil den leverandøren som tilbyr det mest optimale forholdet mellom kvalitet og pris/kostnad vinne.  

Uansett, oppdragsforståelse kan altså være helt avgjørende for at bedriften din skal kunne vinne anbudskonkurransen. Sørg derfor for å sjekke om «løsningsforslag» eller lignende er en del av tildelingskriteriene.  

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Motta hjelp med din anbudstekst 

Når du utarbeider et anbud eller tilbud, er det ofte avgjørende å formidle oppdragsforståelse. Dette gjelder særlig i tilfeller hvor dette er et av tildelingskriteriene. Uansett, med en god anbudstekst kan du formidle hvorfor din bedrift er det riktige valget.  

Det å utarbeide et anbud av høy kvalitet kan være vrient. Ikke bare skal du tenke på ordvalg og innhold, men også selve oppsettet. Husk at anbudsteksten bør være ryddig og oversiktlig. Hvis ikke, kan du risikere at det blir vanskelig for oppdragsgiver å tolke innholdet.  

Din Anbudstekst bistår deg gjerne, og utarbeider anbudet for deg. Dette gjør vi i henhold til dine krav og ønsker, slik at anbudet blir best mulig!