Offentlige salgsleads 

Ved hjelp av offentlige salgsleads kan du og bedriften din få kjennskap til offentlige anskaffelser i god tid. Nettopp dette kan by på fordeler, og bidra til at selskapet ditt går seirende ut av konkurransen om de beste kontraktene.  

I denne guiden finner du alt du trenger å vite om salgsleads om offentlige anskaffelser! 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hvor finner man offentlige anbud? 

Offentlige anbud publiseres fortløpende på Doffin, som er den norske databasen for offentlige innkjøp. Her vil kommunale, fylkeskommunale og statlige oppdragsgivere legge ut oppdrag på anbud, og leverandører kan deretter konkurrere om å få jobben.  

Leverandørene leverer inn anbud, og oppdragsgiver vil deretter vurdere disse med utgangspunkt i gitte kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier. Du bør med andre ord lage et anbud som formidler bedriftens kvalifikasjoner, tilbud og lignende på en god måte. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Ikke alle offentlige innkjøp finnes på Doffin 

Det som er viktig å være klar over, er at langt fra alle anskaffelser havner på Doffin. Dersom anskaffelsen har en verdi på under 100 000 kroner eksklusivt merverdiavgift, er den nemlig unntatt anskaffelseslovverket og -forskriften.  

Så lenge anskaffelsens verdi er under de nasjonale terskelverdiene, er det ikke sikkert at de offentliggjøres i form av offentlige anbud. Det betyr at du kan gå glipp av mange potensielle prosjekter som er av interesse for bedriften din. Vel, i hvert fall hvis du kun forholder deg til Doffin. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hva er offentlige salgsleads? 

Offentlige salgsleads er leads – altså ledetråder eller tips – om offentlige anskaffelser som kan være interessante for virksomheten din. 

 Disse ledetrådene genereres blant annet ved å holde et øye med kjøpsbeslutninger som tas i det offentlige. Man ser blant annet over møtereferater i etterkant av avholdte fylkes-, kommune- eller byrådsmøter. 

Gjennom offentlige salgsleads får du oversikt over potensielle anskaffelser bedriften kan vurdere i tiden som kommer. Det kan være snakk om innkjøpsbeslutninger som er tatt i kommune eller stat. Samtidig er det også mulig å få leads om private anskaffelser. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hvordan skaffe leads om kommende offentlige innkjøp? 

Det å skaffe seg ledetråder om offentlige innkjøp er noe bedriften kan gjøre selv. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at dette kan være en tidkrevende og komplisert jobb. Alternativet er å motta hjelp fra en ekstern leverandør.  

Velger du sistnevnte, kan du motta offentlige salgsleads og anbudsvarslinger som er relevante for bedriften din. Dette er noe tjenester som Mercell kan hjelpe deg med.  

Kunngjøring av anbud på en plattform

Fordel å vite om anbud før de publiseres 

Det å benytte seg av offentlige salgsleads kan ikke bare gjøre deg oppmerksom på anskaffelser som ellers ville ha havnet under radaren. Du kan også få vite om anskaffelsene i god tid – kanskje lenge før konkurrentene dine.  

Nettopp det å motta informasjon om anskaffelsen i god tid kan by på et betydelig konkurransefortrinn. Dette skyldes at du kan komme i gang med planleggingen av salgsprosessen på et tidlig stadium. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Få hjelp til å skrive gode tilbud 

Enten du skal delta i anbudskonkurranser om offentlige anskaffelser eller mottar offentlige salgsleads, må du utarbeide et godt tilbud. Oppdragsgiver vil blant annet være opptatt av at du har kompetansen som trengs, og ikke minst – et godt pristilbud.  

Dette må formidles på best mulig vis i tilbuds- eller anbudsteksten. Dersom du synes dette er tidkrevende eller utfordrende, finnes det hjelp å få. Din Anbudstekst gjør gjerne jobben for deg!