Offentlige anskaffelser under 100 000 kr 

Dersom det er snakk om offentlige anskaffelser under 100 000 kr, trenger ikke oppdragsgiveren å forholde seg til anskaffelsesregelverket. Verdien på en anskaffelse er nemlig helt avgjørende for hvilket regelverk som skal følges. 

Her ser vi nærmere på hva dette betyr for deg som leverandør! 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Når gjelder lov om offentlige anskaffelser? 

Den norske anskaffelsesforskriften er inndelt i fem forskjellige deler, og disse regulerer ulike former for anskaffelser. Hvilken del av forskriften som gjelder, avhenger av blant annet anskaffelsesverdien. Det finnes i den forbindelse ulike terskelverdier.  

Den første terskelverdien er på 100 000 kr eksklusivt merverdiavgift, og markerer når forskriften trer i kraft. Offentlige anskaffelser under 100 000 kr er derfor unntatt anskaffelsesforskriften, men også anskaffelsesloven. 

Anskaffelser som er verdt mer enn 100 000 kr og opp til nasjonal terskelverdi på 1,3 millioner kroner, rammes av del én av forskriften. Er verdien på 1,3 millioner kr eller høyere (men lavere enn terskelverdiene til EØS, gjelder del to av anskaffelsesforskriften.  

Del tre av regelverket gjelder for anskaffelser som overstiger EØS-terskelverdiene. Del fire og fem gjelder kontrakter til en viss verdi i visse sektorer. Del fem gjelder for eksempel for helse- og sosialkontrakter med verdi høyere enn 6,95 millioner kr. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Er det ingen regler for offentlige anskaffelser under 100 000 kr? 

Anskaffelsesloven og -forskriften gjelder ikke for offentlige anskaffelser under 100 000 kr eksklusivt merverdiavgift. På regjeringens nettsider kan vi likevel lese at det er viktig at den enkelte oppdragsgiver utøver anskaffelsen på en ansvarlig måte.  

Dette er nødvendig for at alle skal kunne ha tillit til at kommune og stat utfører enhver anskaffelse på en god måte. Anskaffelsen skal være hensiktsmessig, men også bidra til god ressursutnyttelse og konkurranse.  

Det nevnes blant annet at oppdragsgiver skal ha fokus på god styring av det økonomiske, så vel som internrutinene. Selv om oppdragsgiveren ikke må, anbefales det å innhente tilbud fra flere forskjellige leverandører. Dette kan forhindre korrupsjon og bidra til bedre ressursbruk. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Direkte anskaffelse er en mulighet 

For offentlige anskaffelser under 100 000 kr, kan man oppleve at anskaffelsen ikke kunngjøres i Doffin (database for offentlige anskaffelser). Normalt sett vil anskaffelser kunngjøres her. På den måten får bedrifter i næringslivet mulighet til å konkurrere om kontrakten.   

Direkte anskaffelser betyr at oppdragsgiveren anskaffer tjenesten eller produktet uten å først kunngjøre det. De har med andre ord anledning til å gå direkte til en bedrift og kjøpe tjenestene eller varene de ønsker, uten å konkurranseutsette avtalen. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Motta hjelp med tilbudstekst 

Mange offentlige anskaffelser er verdt under 100 000 kr, og disse blir ikke nødvendigvis kunngjort – selv om mange blir det. Enten bedriften din ønsker å vinne små eller store kontrakter, er det helt avgjørende å skrive gode tilbud eller anbud.  

Er du usikker på innhold, oppsett eller hvordan du fremhever dine tjenester best mulig? Din Anbudstekst hjelper deg gjerne, og sørger for at teksten blir både oversiktlig og velformulert. Vi fremhever bedriftens fremste kvaliteter, slik at du blir lagt merke til i mengden av tilbydere.  

Bestill anbudstekst av høy kvalitet, og bli med i anbudskonkurransene!