Offentlige anskaffelser i et nøtteskall 

Er du nysgjerrig på hva offentlige anskaffelser er, og hvordan det hele fungerer? Anskaffelsesrett er et komplekst felt, og det er lett å bli forvirret av begreper og regelverk. Med det sagt, kan anskaffelser også by på utallige muligheter for bedriften din. 

Her forklarer vi deg alle de viktigste elementene, eller som vi kaller det – offentlige anskaffelser i et nøtteskall! 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hva er offentlige anskaffelser? 

Kommunale, statlige og fylkeskommunale myndigheter har behov for å anskaffe produkter og tjenester. Prosessen med å kunngjøre og skaffe disse varene og tjenestene, omtales gjerne som offentlige anskaffelser.   

I Norge har vi klare regler for hvordan dette skal gjøres, og disse finnes i henholdsvis anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Disse gjelder for alle offentlige myndigheter og organer som skal anskaffe varer eller tjenester verdt 100 000 kroner eller mer (ekskl. mva.) 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Anskaffelsesprosedyrer 

Det finnes ulike anskaffelsesprosedyrer, og hvilken av disse oppdragsgiver velger avhenger av blant annet anskaffelsens verdi. Er anskaffelsen verdt mellom 100 000 og 1,3 millioner kroner, gjelder del I av anskaffelsesforskriften. Her er det ikke krav om å bruke bestemte anskaffelsesprosedyrer.  

Er anskaffelsen verdt 1,3 millioner kroner eller mer (men samtidig lavere enn EØS-terskelverdi), gjelder del II av forskriften. Her kan man velge mellom åpen eller begrenset tilbudskonkurranse.  

Vil du vite mer? Direktoratet for forvaltning og økonomistyring gir deg oversikt over valg av anskaffelsesprosedyre her. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Tilbuds- og anbudskonkurranser 

Ved offentlige anskaffelser er det vanlig å innhente tilbud eller anbud fra potensielle leverandører gjennom konkurranser. Dette bidrar til å fremme et konkurransedyktig marked, og at offentlige midler forvaltes på en fornuftig måte.  

Et tilbud kan forhandles om, mens et anbud er et juridisk bindende tilbud uten videre forhandlingsmuligheter. Hvorvidt det er snakk om en tilbuds- eller anbudskonkurranse, avhenger av hva slags anskaffelsesprosedyre oppdragsgiver bruker. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hvordan velger oppdragsgiver tilbud eller anbud?  

I en tilbuds- eller anbudskonkurranse vil oppdragsgiver ofte sette gitte kvalifikasjonskrav. Disse kravene kan for eksempel handle om kompetanse, bedriftens størrelse, økonomi, erfaring eller lignende. Kun de leverandørene som oppfyller disse kravene får gi tilbud. 

I tillegg vil oppdragsgiveren ha tildelingskriterier. Dette er de kriteriene oppdragsgiveren vil vektlegge når anbud eller tilbud evalueres. Den tilbyderen som i størst mulig grad oppfyller tildelingskriteriet, får kontrakten eller oppdraget. Et tildelingskriterium kan for eksempel være «laveste pris» eller «beste forhold mellom pris og kvalitet». 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hvor kunngjøres offentlige anskaffelser? 

Offentlige anskaffelser blir kunngjort på Doffin (database for offentlige anskaffelser). Dersom det er snakk om en anskaffelse som overstiger terskelverdiene til EØS, skal anskaffelsen kunngjøres på TED (Tenders Electronic Daily).  

Du kan også finne offentlige anskaffelser gjennom anbudsportaler. Via disse tredjepartene kan du få varsel når relevante anbuds- og tilbudskonkurranser dukker opp. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Motta hjelp med anbud- og tilbudstekst 

Dersom du ønsker å vinne tilbuds- eller anbudskonkurransen i forbindelse med offentlige anskaffelser, må du først utarbeide et godt tilbud/anbud. Her er både oppsettet og innholdet helt avgjørende. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, finnes det hjelp å få.  

Din Anbudstekst bistår bedriften din med tilbuds- og anbudstekst av høy kvalitet. Sørg for at bedriften din blir sett i konkurransen!