Offentlige anbud og innsyn 

Når det er snakk om offentlige anbud, finnes det helt spesielle regler for innsyn. Dersom bedriften din vurderer å delta i anbudskonkurranser for offentlige anskaffelser, er det viktig å først sette seg inn i regelverket. Så, hva bør du egentlig tenke på? 

Her gir vi deg oversikten du trenger! 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Først: Hva er offentlige anbud? 

Før vi ser nærmere på hvilke innsynsregler som gjelder, ønsker vi å forklare hva offentlige anbud faktisk er. Begrepet «offentlige anskaffelser» viser til prosessen der offentlig sektor innhenter pristilbud på produkter eller tjenester fra virksomheter.  

Dette foregår gjennom såkalte anbudskonkurranser, der bedrifter som ønsker å levere tjenester eller produkter utarbeider offentlige anbud. Disse blir deretter vurdert av oppdragsgiver (f.eks. kommunale eller statlige aktører). 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Offentlige anbud reguleres av forskrifter, lover og regler 

Så lenge det er offentlig sektor som lyser ut en anskaffelse, må oppdragsgiver forholde seg til offentlige forskrifter, regler og lover. Det er mange offentlige anbudsregler som skal tas hensyn til. 

Anskaffelser i fylkeskommunal, statlig og kommunal sektor reguleres gjennom anskaffelsesloven (lov om offentlige anskaffelser). I denne loven finnes det blant annet paragrafer som regulerer lønnsvilkår, arbeidsforhold, miljø og håndtering av tvister. 

Formålet er å ivareta virksomhetenes, altså leverandørenes, rettigheter. Loven trer i kraft ved anskaffelser til en verdi av 100 000 kroner eller mer. Er det snakk om lavere beløp, kan oppdragsgiver velge direkte anskaffelse uten konkurranseutsettelse og unntas regelverket. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hvilke regler gjelder for innsyn i offentlige anbud? 

Ifølge Offentleglova (lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd), skal alle saksdokumenter innen offentlig forvaltning være åpne for innsyn. Formålet med dette er å sikre transparent og åpen forvaltning. 

Kort fortalt betyr dette at allmennheten har rett på innsyn i både anskaffelsesprotokoll, tilbud, evalueringsdokumenter og andre relevante dokumenter. Som offentlig oppdragsgiver kan man kun nekte innsyn dersom dette har lovhjemmel. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Unntak for offentlige anbud og innsyn  

I noen tilfeller kan oppdragsgiver nekte å gi innsyn i dokumenter relatert til offentlige anskaffelser. De viktigste unntaksreglene for innsyn er som følger:  

  • Dokumenter som er omfattet av taushetsplikt 
  • Tilbud og protokoller som kan avsløre den offentlige etatens forhandlingsposisjon  

Skulle det for eksempel være forretningshemmeligheter i et tilbud, skal disse unntas fra Offentleglovas innsynsrett. Kan forhandlingsposisjonen avsløres, gjelder ikke innsynsretten før etter at leverandøren er valgt.  

Kunngjøring av anbud på en plattform

Fremgangsmåte ved mottatt krav om innsyn 

For offentlige etater som mottar krav om innsyn i offentlige anskaffelser, finnes det gode veiledninger som kan følges. Kort fortalt er det anbefalt å behandle den aktuelle begjæringen raskt, og uten unødvendig opphold. 

Samtidig bør man ta hensyn til hvorvidt det finnes taushetsbelagt informasjon som ikke skal gis innsyn i. Tidspunktet for når innsynet begjæres kan også påvirke hvorvidt etaten har plikt til å gi innsyn eller ikke. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Motta hjelp til å skrive offentlige anbud 

For bedrifter som ønsker å sende inn tilbud under offentlige anskaffelser, er det betryggende å vite at lovverket sikrer rettighetene ens. Du har i mange tilfeller rett på innsyn i tilbud og tilhørende dokumenter.   

Dersom bedriften din ønsker å vinne offentlige anbudsrunder, er det viktig å utarbeide tydelige og gode anbud. Er du usikker på oppsett, innhold eller lignende, kan Din Anbudstekst hjelpe deg trygt over målstreken!