Offentlige anbud i Norge – slik fungerer det 

I Norge kan bedrifter sende inn offentlige anbud dersom det dukker opp en relevant anbudskonkurranse. På den måten kan statlige og kommunale aktører finne den beste leverandøren til å utføre jobben. Samtidig kan bedrifter sikre seg oppdrag og inntekt.  

Her forklarer vi deg alt du trenger å vite om offentlige anbud i Norge! 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hva er offentlige anbud? 

Offentlige anbud er bindende pristilbud som gis i en offentlig anbudskonkurranse. Disse skiller seg fra tilbud ved at de ikke kan videreforhandles i etterkant. Leverandøren som gir anbudet kan heller ikke endre det frivillig etter at det først er sendt inn.  

Bedrifter kan også delta i private anbudskonkurranser, der oppdragsgiveren er en privat (fremfor en offentlig) aktør. Da snakker vi gjerne om «private» anbud. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Hvordan fungerer offentlige anbudskonkurranser i Norge? 

Når offentlige eller kommunale instanser skal gå til anskaffelse av varer eller tjenester, vil dette ofte bli kunngjort i en egnet database. Her vil potensielle leverandører kunne se kunngjørelsen, og eventuelt velge å delta i anbudskonkurransen.  

Oppdragsgiveren (altså den offentlige etaten), vil utarbeide et konkurransegrunnlag. Her beskrives oppdraget i detalj, inkludert hva som skal leveres, hvordan og når. 

Interesserte bedrifter konkurrerer ved å sende inn anbud. Oppdragsgiver vil deretter vurdere disse, og tildele oppdraget til leverandøren som svarer best til tildelingskriteriene. Anbudskonkurranser bidrar med andre ord til å styrke konkurransen på markedet. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Offentlige anskaffelser og regelverk 

Offentlige instanser som skal gå til anskaffelse av tjenester eller produkter, må gjøre dette i henhold til anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Her legges det strenge føringer for hvordan anskaffelsen skal foregå, og hvilke anskaffelsesmetoder som kan benyttes.  

Anskaffelsesforskriften og -loven gjelder kun når verdien på anskaffelsen tilsvarer eller overstiger 100 000 kroner. Formålet med regelverket er å sikre at anskaffelsen foregår på en god og rettferdig måte, og at leverandører får rettsvern. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hvor kunngjøres anbud i Norge? 

I Norge vil offentlige anskaffelser som regel kunngjøres på Doffin (Database for offentlige innkjøp) dersom de har en verdi på 100 000 kroner eller mer. Om anskaffelsen overstiger EØS-terskelverdiene, vil den bli kunngjort i TED (Tenders Electronic Daily).  

TED er altså den offentlige kunngjøringsdatabasen i Europa, mens Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen her i Norge.  

Hvis anskaffelsen er verdt under 100 000 kroner, kan oppdragsgiver gå til direkte anskaffelse. Disse anskaffelsene vil ikke nødvendigvis kunngjøres. I slike tilfeller kan oppdragsgiver selv ta kontakt med potensielle leverandører. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Hva med anbud i privat sektor? 

Offentlige anbud er vanlige i Norge, og du kan potensielt finne mange relevante oppdrag i Doffin og TED. Ønsker du derimot å konkurrere om private anskaffelser, kan du gjøre dette på diverse nettsider som formidler oppdrag.  

Husk at private anskaffelser ikke reguleres av anskaffelsesloven og -forskriften, og at oppdragsgiverne i større grad bestemmer reglene selv.  

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Motta hjelp med anbud 

Ønsker du å levere offentlige anbud i Norge? Da bør du sjekke ut databaser som Doffin og TED, finne aktuelle konkurranser og deretter utarbeide anbud. Anbudet ditt er ditt viktigste våpen i konkurransen om kontrakten.  

Din Anbudstekst bistår små og store bedrifter med anbudstekst. Vi sørger for at dine kvalifikasjoner formidles på best mulig vis!