Krav for anbud 

Det kan finnes ulike krav for anbud i anbudskonkurranser. Kort fortalt er det oppdragsgiver som setter kravene, enten det er snakk om tildelingskriterier eller kvalifikasjonskrav. Din jobb er å få frem hvordan nettopp din bedrift oppfyller disse kravene. 

Skal du vinne anbudskonkurransen, er kravforståelse helt avgjørende! 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Ulike krav til leverandører 

Når offentlige og kommunale aktører har behov for tjenester eller produkter, vil dette ofte legges ut på anbud. Det vil si at aktørene lar bedrifter konkurrere om å få jobben. Ulike bedrifter leverer da inn anbud som oppdragsgiver kan vurdere.  

Før man skriver anbud, bør man sette seg godt inn i oppdragsgiverens ulike krav. På den måten kan man utarbeide et anbud som svarer til kravene. Man kan også unngå å bruke tid på anbud man uansett ikke er kvalifisert for.   

Oppdragsgivere er opptatt av å finne den beste leverandøren til å utføre tjenesten eller levere produktet. Dette er også grunnen til at krav stilles. Det kan for eksempel være snakk om kvalifikasjonskrav eller krav til bedriftens økonomiske status.  

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Bør-krav og må-krav 

I forbindelse med anbudskonkurranser vil du ofte kunne se at oppdragsgiver stiller bør-krav, skal-krav, må-krav eller lignende. Dette betyr at noen krav oppfylles for å betraktes som en aktuell oppdragsgiver. Andre krav, som bør-krav, er krav du bør oppfylle.  

Dersom bedriften din oppfyller alle krav unntatt et bør-krav, finnes det likevel muligheter for å få jobben. Dette avhenger i stor grad av hvor godt konkurrentene dine oppfyller de samme kravene. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Kvalifikasjonskrav ved offentlige anskaffelser 

Noen ganger stilles det kvalifikasjonskrav. Ifølge FOA § 17–4, er dette krav bedriften din oppfylle for å kunne delta i anbudskonkurransen. Det er oppdragsgiveren som stiller kravene.  

Merk deg at bedriften din ikke vektes på bakgrunn av kvalifikasjonskrav. Dette er krav som enten er oppfylt, eller ikke. Ved hjelp av kvalifikasjonskrav kan oppdragsgiveren sile bort leverandører som ikke evner å gjøre jobben.  

Her er noen eksempler på kvalifikasjonskrav ved anbudskonkurranser: 

 

  • Kapasitet og firmaets størrelse (antall ansatte) 
  • Faglig kompetanse og erfaringsnivå 
  • Tilfredsstillende bedriftsøkonomi 
To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hva er tildelingskriterier? 

Kvalifikasjonskrav avgjør med andre ord om du kan delta i anbudskonkurransen eller ikke. Samtidig er de ikke avgjørende for hvorvidt du får jobben eller ikke. Oppdragsgiveren setter også tildelingskriterier, og det er disse som er avgjørende for hvem som vinner konkurransen.  

Jo bedre bedriften din svarer til tildelingskriteriene, jo større sjanse er det for at du vinner anbudskonkurransen. En kontrakt vil som regel tildeles på bakgrunn av tildelingskriterier som «laveste pris», «laveste kostnad» eller «beste forhold mellom kvalitet og pris/kostnad».  

Forskjellige tildelingskriterier kan vektes ulikt. For noen oppdragsgivere er for eksempel pris den mest avgjørende faktoren. I så fall bør bedriften din forsøke å være mest mulig konkurransedyktig på nettopp pris. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Få hjelp med anbudsskriving 

En oppdragsgiver kan stille en rekke ulike krav. Ditt anbud bør tydeliggjøre hvordan bedriften din svarer til kriteriene som stilles. Dersom du sliter med å utarbeide et godt og oversiktlig anbud, har Din Anbudstekst tjenestene du trenger.  

La oss skrive anbudstekst som fremhever bedriftens fordeler på 1, 2, 3!