Konkurranseutsetting – hva er det? 

Konkurranseutsetting er et begrep som er knyttet til både positive og negative sider. Men hva i alle dager innebærer det, og hva slags ulemper og fordeler finnes? Privatisering kan i verste fall føre til dårligere vilkår for ansatte, men det kan også ha positive effekter.  

I dette innlegget ser vi nærmere på privatisering og offentlige anskaffelser! 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hva er konkurranseutsetting av offentlige tjenester? 

Når det offentlige skal gå til anskaffelse av tjenester og/eller produkter, vil de i mange tilfeller konkurranseutsette oppdraget. Konkurranseutsetting er et begrep som viser til at offentlige tjenester blir utlyst i anbudskonkurranser.   

I en anbudskonkurranse vil private bedrifter kunne konkurrere om å få et oppdrag. Kort fortalt handler det om at det offentlige finansierer, mens private bedrifter gjennomfører.  

Ofte vil budet med den laveste prisen vinne. Oppdragsgiver kan imidlertid også vektlegge kvalitet og kompetanse.  

Les også: Offentlige anskaffelser i et nøtteskall 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Privatisering av helse- og velferdstjenester 

I Norge er konkurranseutsetting vanlig i en rekke sektorer og bransjer. Særlig ofte ser man at oppdrag legges ut på anbud i helse- og velferdssektoren.  

Det kan for eksempel være snakk om bygging av offentlig bilvei eller et sykehus. I slike tilfeller kan entreprenørselskaper konkurrere om å få jobben. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hva er dårlig med konkurranseutsetting og privatisering? 

Det er ikke tvil om at konkurranseutsetting kan by på mange fordeler for bedrifter. Man kan få mulighet til å sikre seg en langvarig kontrakt, noe som innebærer både arbeid og inntekter. Samtidig er det slik at man ofte (men ikke alltid) vinner ved å legge inn det laveste pristilbudet.  

Nettopp konkurransen om å gi det laveste pristilbudet kan også by på ulemper. I mange tilfeller vil prispressing gå utover bedriftens ansatte, som kan få dårligere lønns- og pensjonsvilkår. Dette gjelder imidlertid ikke i alle tilfeller.  

Privatisering og konkurranseutsetting kan også føre til mangfold, økt effektivitet og innovasjon. Konkurranse kan være sunt sett i markedsøyemed, og fører ofte til nyskaping og bedre tjenester/produkter. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hvordan kan din bedrift vinne anbudskonkurransen? 

Konkurranseutsetting kan som nevnt by på muligheter for norske bedrifter. Dersom du finner en relevant konkurranse i Doffin eller TED, kan du legge inn et anbud. Et anbud er et bindende pristilbud som ikke kan forhandles videre etterpå.  

Det er nettopp anbudet ditt som er avgjørende for hvorvidt bedriften din vinner anbudskonkurransen eller ikke. Her kan oppdragsgiver vurdere kompetanse, pris og andre relevante faktorer.  

Av den grunn er det viktig å utarbeide et anbud som fremhever selskapets kvalifikasjoner på best mulig vis. Skal du klare dette, er det blant annet viktig å se grundig gjennom oppdragsgivers konkurransegrunnlag. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Bestill et anbud tilpasset din bedrift 

Skal bedriften din delta i en anbudskonkurranse, men er usikker på hvordan anbudet skrives? Det som er sikkert, er at et velskrevet anbud er ditt viktigste våpen i konkurransen mot andre bedrifter. Og aller helst bør anbudet skrives i henhold til konkurransegrunnlaget.  

Din Anbudstekst hjelper deg med å utforme et anbud som får frem selskapets unike fordeler. Vi hjelper både store og små selskaper med å komme ett skritt nærmere den store kontrakten. Bestill et anbud i dag, og still sterkere i anbudskonkurransen!