KGV-verktøy

Dersom du skal jobbe med utlysning av anbud, har du kanskje allerede hørt om KGV-verktøy. Disse er for mange en viktig del av anbudsprosessen. Offentlige oppdragsgivere bør skaffe seg KGV for å sikre en sømløs anbudsprosess for alle deltakere.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva KGV-verktøy er.

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hva er KGV-verktøy?

KGV er en forkortelse for «Konkurransegjennomføringsverktøy». Begrepet refererer til alle verktøy som hjelper offentlige oppdragsgivere med å gjennomføre en anbudskonkurranse. Verktøyet vil blant annet gi oppdragsgiver tilgang på sporing og dokumentasjon for alle stegene i anbudsprosessen.

På den andre siden av bordet støtter KGV-verktøy også leverandørene. De skal blant annet her levere inn tilbud, samt fylle ut i ESPD. Det er allikevel oppdragsgiver som står for valg av KGV-verktøy og kjøper inn dette.

I dagens marked er det obligatorisk med elektronisk innlevering av tilbud i anbudsprosesser. KGV-verktøy er med på å fasilitere kommunikasjonen mellom oppdragsgiver og leverandør på en måte som tilfredsstiller dette regelverket.

Kunngjøring av anbud på en plattform

Hva hjelper KGV-verktøy med?

I det store og det hele er det den elektroniske kommunikasjonen KGV-verktøy hjelper til med. Men under denne paraplyen finner vi en rekke områder. Nedenfor har vi listet de viktigste punktene et KGV-verktøy hjelper oppdragsgiver og leverandør med:

 

  • Avklare behov
  • Spesifikasjon, krav og kriterier
  • Tilgangsstyring
  • Brukervennlighet
  • Statistikk og styringsdata
  • Dokumentasjon, opplæring og brukerstøtte
  • Oppsett, drift, vedlikehold og utvikling
  • Krav som sikrer effektiv konkurransegjennomføring
  • Dynamiske innkjøpsordninger
  • Obligatoriske og anbefalte standarder i anskaffelsesprosessen
En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Trenger du å kjøpe KGV-verktøy?

Dersom du skal levere et tilbud i en anbudskonkurranse, trenger du ikke å kjøpe et KGV-verktøy. Dette er kun noe den offentlige oppdragsgiveren gjør. Samtlige leverandører som deltar i konkurransen, benytter seg av verktøyet som oppdragsgiveren har valgt.

Merk at det heller ikke er noen krav til nedlastinger for å bruke KGV-verktøy. Disse kan benyttes direkte i nettleseren. På den måten kan alle interesserte leverandører delta og levere inn sine tilbud i henhold til forskriftene i loven.

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Fokuser på gode tekster!

Som leverandør trenger du ikke bekymre deg for KGV-verktøy. Du må derimot jobbe med en rekke andre områder. Blant annet bør du investere godt med tid i å skrive din anbudstekst. Dette er det viktigste du kommer til å levere i løpet av konkurransen.

Dessverre tar for mange lett på denne oppgaven. Det resulterer i utydelige tekster. Noen ganger kan det hende at anbud tapes grunnet dårlig tekster – på tross av at leverandøren i seg selv var best skikket til å ta oppdraget.

Benytter du deg av Din Anbudstekst, slipper du denne bekymringen. Vi setter oss inn i din bedrift og hva du ønsker å levere. Dessuten kan vi hjelpe deg med alle spørsmål du måtte ha underveis, enten det handler om KGV eller andre ting, samtidig som vi skriver teksten for deg!