Innkjøpsstrategi ved anskaffelser 

Med en god innkjøpsstrategi kan oppdragsgivere oppnå kostnadseffektive kjøp av produkter og tjenester fra leverandører. Dette er svært relevant og viktig ved anskaffelser der offentlige midler skal forvaltes best mulig.  

Her ser vi nærmere på hva en innkjøpsstrategi er, og hvorfor det er så viktig! 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hva er en innkjøpsstrategi? 

En innkjøpsstrategi er kort fortalt en strategi for hvordan en anskaffelse skal utføres. Av den grunn kalles det også for anskaffelsesstrategi. Strategien bidrar til at oppdragsgiver får svar på hvilke tiltak som er nødvendige for å sikre gode anskaffelser. 

Enkelt forklart skal innkjøpsstrategien gi oversikt over virksomhetens satsinger og veivalg for å kunne gjennomføre anskaffelsene. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Innhold i en strategi for innkjøp 

Dersom en innkjøpsstrategi skal lages, finnes det mange nyttige maler man kan ta i bruk. Disse kan tilpasses den enkelte virksomhet med tanke på budsjett og andre faktorer. I grove trekk bør strategien som et minimum inneholde følgende elementer: 

 

 • Introduksjon 
 • Hovedmål, som f.eks.: 
  • Anskaffelsen skal bidra til lavest mulig ressursbruk og høyest mulig grad av verdiskapning 
 • Delmål, som f.eks.: 
  • Bedriften skal ta samfunnsansvar under anskaffelsesprosessen 
  • Anskaffelsene skal utføres digitalt og effektivt 
  • Ansvarsfordelingen rundt anskaffelsen skal være tydelig 
 • Implementering 
  • Suksessfaktorer 
  • Administrative konsekvenser 
  • Økonomi 
  • Måling og dokumentasjon 
To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hvorfor er det lurt å ha en innkjøpsstrategi? 

Det finnes mange gode grunner til at offentlige virksomheter velger å ha en innkjøps- eller anskaffelsesstrategi. Først og fremst utgjør innkjøp i mange tilfeller en stor andel av virksomhetens budsjett. Derfor er det viktig å ha en plan for forvaltning av pengene.  

Kanskje er det også mange ansatte involvert i anskaffelsesprosessen. En felles strategi vil da hjelpe ansatte til å jobbe målrettet og smart.   

En god innkjøpsstrategi kan dessuten sikre at innkjøpene blir av bedre kvalitet. Dette kan igjen bidra til økt brukertilfredshet, økt kvalitet og redusert risiko. Man kan dessuten oppnå reduserte kostnader.   

Og sist, men ikke minst, vil en anskaffelsesstrategi kunne bidra til mer strategisk ledelse. Dette er avgjørende for å kunne bidra til gode resultater i virksomheten på langsiktig hold.  

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Sjekk innkjøpsstrategien til potensielle oppdragsgivere 

Innkjøpsstrategien er en strategi som innkjøper utarbeider. Sånn sett virker den kanskje ikke så relevant for deg som potensiell leverandør. Det kan imidlertid være nyttig å kikke på anskaffelsesstrategien likevel, da den kan by på nyttig informasjon. 

Mange offentlige virksomheter har anskaffelsesstrategien liggende ute på sine nettsider. Dette gjelder blant annet universiteter, fylkeskommuner og direktorater. Vi kan for eksempel nevne at Trøndelag og Viken fylkeskommune begge har delt sine anskaffelsesstrategier. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Motta hjelp til anbudstekst 

Dersom bedriften din ønsker å delta i en anbudskonkurranse, er en god anbudstekst helt avgjørende. Her kan du få frem hvorfor du er den beste leverandøren av en vare eller tjeneste. Sjekk gjerne virksomhetens innkjøpsstrategi for å lære mest mulig om oppdragsgivers behov. 

Samtidig bør du se nøye på både kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, samt konkurransegrunnlag. Sliter du med å utarbeide et godt tilbud eller anbud, kan Din Anbudstekst hjelpe deg over kneiken!