Innkjøpsavtale – slik fungerer det 

En innkjøpsavtale er en avtale mellom en leverandør av et produkt og en oppdragsgiver. Avtalen innebærer vanligvis at sistnevnte gjør innkjøp av et gitt produkt via den aktuelle leverandøren innenfor en avtalt tidsperiode.  

Her ser vi nærmere på innkjøpsavtaler, og hvordan bedriften din kan sikre seg en god avtale! 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Innkjøpsavtaler i form av rammeavtaler 

Innkjøpsavtaler er i mange tilfeller rammeavtaler, altså avtaler som gjelder mellom én eller flere oppdragsgivere og leverandører innenfor gitte rammer. Rammeavtalen vil inneholde kontraktsvilkår om både produkt, leveringsvilkår, pris og varighet.  

Siden rammeavtaler byr på god fleksibilitet, kan de redusere arbeidsmengden for oppdragsgiver betydelig. Oppdragsgiver trenger for eksempel ikke å arrangere en anbudskonkurranse hver gang det er behov for produktet eller tjenesten.  

Er det tjenester eller produkter oppdragsgiver stadig har bruk for, er en innkjøpsavtale eller rammeavtale et godt valg.  

Eksperter som ser gjennom et anbud

Eksempel på en innkjøpsavtale 

En innkjøpsavtale kan være så mangt. Det kan for eksempel være snakk om en kommunal myndighet som har behov for en leverandør av biler. Dersom dette er et stadig tilbakevendende behov, er en innkjøpsavtale praktisk å ha.  

Da kan oppdragsgiver, altså den kommunale myndigheten, velge å legge en innkjøpsavtale ut på anbud. Billeverandører kan da konkurrere om å få kontrakten, og oppdragsgiver vil for eksempel velge leverandøren som tilbyr den laveste prisen.  

Den billeverandøren som vinner, vil da få innkjøpsavtalen. Det betyr at når den kommunale myndigheten har behov for nye biler, vil disse kjøpes av den aktuelle billeverandøren. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hvordan skaffe en innkjøpsavtale? 

Når offentlige myndigheter og etater skal gå til anskaffelse av produkter eller tjenester, vil anskaffelsen ofte legges ut på anbud. Dette er lovpålagt dersom verdien er på 100 000 kroner eksklusivt merverdiavgift eller mer.   

Anskaffelsen legges ut på Doffin (database for offentlige anskaffelser), og potensielle leverandører kan deretter sende inn sine anbud. Anbud kan betraktes som bindende pristilbud. Deretter evaluerer oppdragsgiveren tilbudene, og velger en leverandør.  

Dette kan gjøres for enkeltanskaffelser, men også når det er snakk om fortløpende innkjøpsavtaler. Ved å utarbeide et anbud, kan bedriften din altså konkurrere mot andre bedrifter om å få avtalen.  

Foruten offentlige anskaffelser, finnes det også private bedrifter som legger innkjøpsavtaler ut på anbud. Dersom du registrerer bedriften din hos en anbudsportal, kan du motta varslinger om både private og offentlige anbudskonkurranser. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Fellesavtaler for statens innkjøpssenter 

Statens innkjøpssenter er et organ som forvalter og inngår felles avtaler på vegne av statlige virksomheter. Slike innkjøpsavtaler kan sikre bedrifter gode inntekter, enten det er snakk om produkter/tjenester som IT, telefoni, fly, kjøretøy eller PC-er.  

Dersom du ønsker å bli leverandør for Statens innkjøpssenter, kan du delta i anbudskonkurranser som kunngjøres på Doffin eller TED. Sistnevnte er den europeiske kunngjøringsdatabasen. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Motta hjelp med å skrive anbud 

Alle bedrifter som ønsker å sikre seg en innkjøpsavtale bør følge med på Doffin, TED eller anbudsportaler. Her kan det dukke opp relevante anskaffelser bedriften din kan konkurrere om. Men skal du vinne en anbudskonkurranse, må du først lage et anbud.  

Dersom du synes det er vanskelig å lykkes med formulering, oppsett eller lignende, finnes det hjelp å få. Din Anbudstekst leverer anbudstekst av høy kvalitet til bedriften din!