Hvordan vinne offentlige anbud? 

Offentlige anskaffelser kan by på store muligheter for bedriften din. Vinner du offentlige anbud, kan du sikre verdifulle kontrakter og betydelig inntjening. Det er imidlertid mange tjenesteytere som deltar i konkurransen. Hvordan kan din bedrift gå seirende ut?  

Her er våre beste tips! 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Først og fremst: Hvordan fungerer anbud? 

Når offentlige etater i stat, fylkeskommune og kommune har behov for tjenesteytere, er det vanlig å utføre anbudskonkurranser. Her vil ulike bedrifter avgi sine tilbud, og oppdragsgiver vil deretter velge leverandør.  

Dersom kommunen skal bygge en ny skole eller et sykehjem, kan de for eksempel ha behov for en totalentreprenør. Bedrifter som tilbyr entreprenørtjenester kan da konkurrere om å få jobben. Dette gjør de ved å utarbeide anbud.   

Nøyaktig hva som avgjør hvem som får oppdraget, kan være basert på alt fra pris og tidsbruk til kompetanse. Derfor er det viktig å sette seg inn i hva oppdragsgiver faktisk etterspør. Vektlegges effektivitet, pris eller erfaring med lignende prosjekter? 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Tips for å vinne offentlige anbud 

Dersom du synes det er vrient å skrive gode anbud, er du langt fra alene. Mange bedrifter taper anbudskonkurranser fordi de ikke bruker god nok til på utarbeiding av anbudet. Slurv og manglende innsikt kan føre til at store kontrakter glipper mellom fingrene dine.  

Ved hjelp av noen enkle tips kan du imidlertid øke sjansen for at nettopp din bedrift vinner anbudet. Her er de viktigste!  

1. Se nærmere på konkurransegrunnlaget

Konkurransegrunnlaget som oppdragsgiver utarbeider er selve beskrivelsen av hvilket formål som skal dekkes. Her vil det også komme frem hva slags ytelser det er ønskelig at bedriftene gir tilbud på. Grunnlaget vil blant annet inneholde følgende: 

  • Spesifikasjoner som er avgjørende (vilkår, tildelingskriterier etc.) 
  • Kvalifikasjonskrav 
  • Evalueringsmetoder 
  • Tilbudsfrist 
  • Hvor lenge bedriften din må vedstå tilbudet 
  • Regler for gjennomføring av anbudskonkurransen 
  • Kontraktsvilkår  

Ved å lese nøye gjennom konkurransegrunnlaget, vil du enklere kunne skrive et anbud som besvarer oppdragsgivers interesseområder.  

2. Legg riktig dokumentasjon ved tilbudet

Det er fort gjort å glemme noen vedlegg. Gjør du det, vil ikke oppdragsgiver ha grunnlag for å vurdere tilbudet ditt. Av den grunn er det viktig at du setter deg nøye inn i hva slags dokumentasjon som blir etterspurt. Dette finner du i det nevnte konkurransegrunnlaget.  

Ved å legge ved dokumentasjon, kan du svart på hvitt dokumentere at bedriften din besitter de nødvendige kvalifikasjonene.  

3. Sørg for at anbudet utformes på en god måte

Anbudet du skriver er ditt fremste våpen for å vinne anbudskonkurransen. Dårlig språk, rotete layout eller uoversiktlig fremstilling av tilbudet, kan redusere mulighetene dine. Skal du vinne et anbud, er det viktig at oppdragsgiver raskt og enkelt kan vurdere tilbudet ditt.  

Bruk gjerne en anbudsmal dersom du er usikker på oppsett. Unngå i hvert fall å skrive et langt og tunglest anbud som ikke svarer på oppdragsgiverens vurderingskriterier! 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Trenger du hjelp til å skrive et anbud? 

Det å vinne offentlige anbud kan være utfordrende om du ikke vet hvordan tilbudet ditt skal utformes. Du skal fremheve bedriftens kvalifikasjoner i henhold til hva oppdragsgiver etterspør. Samtidig skal teksten være strukturert og oversiktlig, og ha god språklig kvalitet.  

Står du fast, finnes det heldigvis hjelp å få. Din Anbudstekst sørger for at anbudet synliggjør hvorfor din bedrift er det beste valget i offentlige anbudskonkurranser!