Hvordan vinne anbud? 3 tips! 

Hvordan vinne anbud og sikre bedriften din oppdrag? Anbudskonkurranser kan by på mange spennende muligheter, men man må ofte konkurrere mot mange andre leverandører. Anbudet ditt er blant dine viktigste våpen i kampen om kontrakten!  

Her ser vi nærmere på hvordan du kan vinne anbudskonkurransen. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Anbud – en oversikt 

Et anbud er et bindende tilbud som ikke er mulig å forhandle om eller endre i etterkant. I anbudskonkurranser kan leverandører (bedrifter) sende inn sine anbud, og bli vurdert på bakgrunn av disse.  

I anbudet vil du blant annet oppgi en anbudspris, samt kvalifikasjoner, erfaring og annen relevant informasjon.  

Anbudskonkurranser er vanlige både i offentlig og privat sektor. Ved offentlige anskaffelser vil statlige eller kommunale instanser typisk kunngjøre oppdraget i databaser som Doffin eller TED. Private anskaffelser kan du finne på diverse nettsider som formidler oppdragene. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Slik kan bedriften din vinne anbud 

Det å vinne anbudskonkurransen er kanskje lettere sagt enn gjort. Du konkurrerer kanskje mot mange andre bedrifter i samme bransje, noe som reduserer vinnersjansene dine. Det finnes imidlertid noen tips som kan bidra til at du vinner frem med ditt anbud.  

Her er de tre viktigste!  

1. Les konkurransegrunnlaget grundig

Bud nummer én er å lese nøye gjennom konkurransegrunnlaget som oppdragsgiveren utarbeider. Her finner du blant annet informasjon om kvalifikasjonskrav, hvilke kriterier som vektlegges, en beskrivelse av jobben og hvilke vilkår som gjelder.  

I konkurransegrunnlaget kan du også finne opplysninger om anbudsfrist, oppdragets varighet og lignende. Kort fortalt inneholder konkurransegrunnlaget alt du trenger å vite for å kunne utarbeide et anbud.   

Ved å lese nøye gjennom konkurransegrunnlaget, kan du vise oppdragsforståelse og sørge for at anbudet berører viktige punkter.  

2. Dokumenter opplysninger

I mange tilfeller vil oppdragsgiver kreve at du legger ved dokumentasjon til anbudet ditt. Det kan for eksempel være snakk om dokumentasjon på oppgitte kvalifikasjoner, som for eksempel fagbrev eller kursbevis.  

Glemmer du å legge ved dokumentasjon, kan dette føre til at oppdragsgiver ikke får et godt nok vurderingsgrunnlag.   

3. Lag et oversiktlig og ryddig anbud

Skal du vinne med ditt anbud, er det også viktig å tenke på dets utforming og innhold. Vårt beste tips er å sørge for at anbudet er oversiktlig, kortfattet og velskrevet. På den måten kan du presentere bedriften din på en profesjonell og god måte.  

Du gjør det også lettere for oppdragsgiver å vurdere anbudet ditt. Unngå å inkludere unyttig eller irrelevant informasjon. Sørg også for at språket er godt og tydelig, og selvfølgelig uten skrive- eller grammatikkfeil. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Fortsatt usikker på hvordan du skal vinne anbud? Vi hjelper deg! 

Det å skrive et anbud kan være nokså tidkrevende. Du må sørge for at anbudet skrives i tråd med oppdragsgivers konkurransegrunnlag, og inkludere all nødvendig informasjon. Samtidig skal anbudet være mest mulig oversiktlig og kortfattet.  

Dersom du opplever at anbudene dine sjelden fører frem, finnes det hjelp å få. Din Anbudstekst har spesialisert seg på å skrive anbud for små og store bedrifter. La oss hjelpe deg med å skrive et vinnende anbud som blir lagt merke til!