Hvordan skrive et offentlig anbud? 

Når kommune, fylkeskommune eller stat har behov for tjenester og produkter til en viss verdi, må oppdraget konkurranseutsettes. Dette kalles også for offentlige anskaffelser, og kan sikre deg verdifulle oppdrag om du vinner anbudsrunden. Men hvordan skal man egentlig skrive et offentlig anbud?  

Skal du gå seirende ut av anbudskonkurransen, er du helt avhengig av at anbudet ditt holder høy kvalitet. Her deler vi noen nyttige tips! 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Slik skriver du anbud til offentlige anskaffelser 

Dersom bedriften din er på utkikk etter relevante oppdrag, kan du finne offentlige anskaffelser i Doffin. Dette er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for oppdrag som utlyses av det offentlige. Etter registrering kan du sende inn dine anbud.  

Her er fremgangsmåten:  

1. Analyser kunngjøringen og konkurransegrunnlaget

Før du setter i gang med å skrive et offentlig anbud, bør du lese nøye gjennom oppdragsgiverens kunngjøring. Se gjennom konkurransegrunnlaget, og finn ut hva slags krav som stilles til utførelse, kompetanse og erfaring.  

Det er nemlig umulig å skrive et offentlig anbud av høy kvalitet om du ikke vet hva oppdragsgiver ser etter. Har bedriften din ressursene og kvalifikasjonene som trengs? Da kan du gå videre til neste punkt. 

2. Lag et oppsett for anbudet ditt

Neste steg i prosessen er å utarbeide et oppsett. Begynn gjerne med å tenke over hvilke elementer som skal være med i anbudet, og lag overskrifter. Da får du et oppsett som kan følges før du fortsetter å skrive. Her er noe av det du bør ha med:  

 • Fakta om bedriften (navn, organisasjonsnummer og adresse) 
 • Kvalifikasjoner og kompetanse 
  • Sertifiseringer 
  • Utdannelse 
  • Kurs 
  • Fagbrev 
 • Erfaring 
  • Har du utført lignende oppdrag tidligere? Få det med! 
 • Kostnader  
  • Hvor mye krever bedriften din for å utføre den aktuelle jobben? 
 • Tidsramme 
  • Når kan arbeidet starte? 
  • Antatt dato for ferdigstilling

3. Skriv kort og presist

Når du skal skrive et offentlig anbud er det viktig å være kortfattet og presis. Ikke kast bort tid eller krefter på unødvendige detaljer eller opplysninger. Få frem det som er relevant for at oppdragsgiver vil la deg utføre jobben. 

Dersom oppdragsgiver gir uttrykk for at pris er avgjørende, kan du med fordel fokusere på dette punktet.   

4. Se over og korrekturles!

Til slutt er det viktig å se gjennom anbudet du har utarbeidet. Er det god språklig flyt, eller bør du kanskje endre på noe? Sørg for at det ikke er noen skrivefeil eller grammatiske feil i teksten. Dette kan skape et dårlig inntrykk hos oppdragsgiver.  

La gjerne noen andre se over teksten din, siden egne skrivefeil ikke alltid er like enkle å oppdage! 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Tips til deg som skal skrive offentlige anbud 

Skal du skrive et offentlig anbud og er usikker på hvordan, kan en anbudsmal være til stor hjelp. Du har da et tydelig oppsett som kan følges, og må kun legge inn egen tekst der det trengs.  

Et annet tips er å kikke på noen eksempler, slik at du får en viss idé om hvordan teksten din skal se ut. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Motta hjelp til å skrive anbudstekst 

Planlegger du å legge inn et offentlig anbud? Det å sikre seg en kontrakt hos en kommunal eller statlig kunde kan være gull verdt! Er du usikker på hvordan du skriver anbudet, kan det være greit å få litt hjelp.  

Din Anbudstekst skriver offentlige anbud for bedrifter, og hjelper deg over kneiken!