Hvordan skrive et anbud? 

Det å skrive et godt anbud kan være litt av en nøtt. Ønsker du å vinne en anbudskonkurranse, slik at du eller din virksomhet kan utføre den ønskede tjenesten eller arbeidet? Da er en god anbudstekst helt avgjørende. Så, hvordan går du frem?  

Her er våre beste tips! 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hva er et anbud? 

Et anbud er et bindende tilbud om å utføre et arbeid eller levere en vare eller tjeneste. Dette tilbudet er et oppdrag som utføres på betingelser angitt av den som skal ha arbeidet eller tjenesten utført.   

Ved å skrive et anbud, formidler du hva du og din bedrift kan tilby. Jo bedre du skriver denne teksten, jo større sjanse er det for å vinne anbudsrunden.  

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hva skal et anbud inneholde?  

Når du skal skrive et anbud, er det viktig å være klar over hva teksten bør inneholde. Først og fremst må teksten svare på oppdraget og det kunden ønsker. Pass også på at du fremhever din eller bedriftens kompetanse og erfaring. Inkluder sertifiseringer, eventuelle fagbrev eller utdannelse.  

Tenk også over hva som gjør selskapet ditt til et unikt godt valg. Holder kanskje bedriften din til i nærheten av lokasjonen til kunden? Da kan dette gjerne inkluderes, siden det kan gi deg et fortrinn. Du kan være raskt tilgjengelig dersom det skulle oppstå noe!  

Tilholdsstedet til virksomheten og kontaktinformasjon, må du selvsagt ha med uansett. Husk også på å ta med tidspunkt for når du kan utføre jobben, og forventet tidsbruk. Og sist, men ikke minst – pass på at du inkluderer prisen på ditt anbud!  

Det er viktig at anbudet er tilstrekkelig tydelig og presist. Det skal være enkelt å se hva du tilbyr, og hvordan du tilbyr det. Slik kan arbeidsgiver lett sammenligne ditt anbud med et annet, og se hvor du skiller deg positivt ut. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Skriv et anbud ved hjelp av en god mal 

Er du usikker på hvordan du skal skrive et anbud med tanke på struktur og oppsett? Da kan det være en god idé å benytte seg av en anbudsmal. Hvis du følger en oppskrift, så vet du at oppsettet blir ryddig og riktig. Du unngår også å glemme viktig informasjon.  

Etter å ha skrevet et par anbud, vil du nok merke hva som fungerer og ikke. Det kan likevel være greit å gjøre en god innsats fra start, da det ofte er snakk om viktige inntekter. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hva er hensikten med anbud?  

Poenget med anbud er at oppdragsgiveren ønsker å innhente flere tilbud for å få arbeidet eller tjenesten utført. Dette skjer typisk gjennom en anbudskonkurranse, der flere potensielle tjenesteytere konkurrerer om å få oppdraget.   

Oppdragsgiver ønsker å få oversikt over hva slags pris, tidspunkt, kvalitet eller lignende vilkår ulike tjenesteytere kan tilby. Deretter velger oppdragsgiveren den bedriften som passer deres kriterier best. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Hva er forskjellen på tilbud og anbud?  

Før du setter i gang med å skrive et anbud, er det også greit å være klar over forskjellen på tilbud og anbud. De to har mange likhetstrekk, men er ikke helt det samme.  

Et tilbud er et tilbud på eksempelvis pris og levering, og kan forhandles om etterpå. Et anbud er et ferdig utført tilbud hvor du ikke kan forhandle videre. Der er kriteriene satt. Et tilbud er altså ikke juridisk bindene slik et anbud er.  

Sørg derfor for at du kan stå fast ved de elementene du oppgir i anbudet du skriver. Ikke lov bort noe som er umulig å overholde, bare for å vinne anbudskonkurransen. 

Avtale mellom to parter i et anbud

Motta hjelp med å skrive anbud 

Ønsker du å vinne anbudskonkurranser, men sliter med å utforme gode anbud? Din Anbudstekst har ressursene du trenger, og hjelper deg trygt gjennom prosessen. Vi skriver anbudsteksten for deg, tilpasset oppdragsgiver behov og kriterier.  

Kontakt oss i dag for anbud av hø!