Hvordan sette opp et anbud? 

Når bedriften din skal delta i en anbudskonkurranse, er det om å gjøre å vekke oppdragsgivers oppmerksomhet. Men hvordan kan du gjøre dette på best mulig vis? Jo, ved å sette opp et anbud som får frem at bedriften oppfyller kundens eksakte behov!  

Her ser vi nærmere på hvordan du kan sette opp et anbud. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Dette bør et anbud inneholde 

Det er viktig å få med alle relevante detaljer i anbudsteksten din. Så, hvordan skal du egentlig sette opp et anbud? Her er de viktigste elementene å få med:  

  • Navn på bedrift (og organisasjonsnummer) 
  • Lokalitet  
  • Pris 
  • Kompetanse (utdannelse, sertifikater, fagbrev etc.) 
  • Erfaring 
  • Tidsramme (når kan oppdraget utføres?)  

Nøyaktig oppsett og rekkefølge av overnevnte elementer avhenger fra situasjon til situasjon. Dersom oppdragsgiver vektlegger erfaring, er det smart å fremheve nettopp dette tidlig i teksten. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

La deg inspirere av et eksempel på anbudsbrev 

Dersom du aldri har satt opp et anbud tidligere, kan det være lurt å sjekke ut noen eksempler. Dette vil gi deg en idé om hvordan anbudsbrevet skal se ut, både med tanke på språk og oppsett.  

Samtidig er det viktig å huske på at det ikke nytter å kopiere andres anbudstekst. Alle oppdrag er unike, og oppdragsgivere kan se etter vidt forskjellige ting. Din oppgave er å få frem hvordan din bedrift kan løse oppdraget på best mulig vis. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Kurs i anbudsskriving  

Det å sette opp et godt anbud er nesten som en kunst å regne. Av den grunn kan det være nyttig å gjennomføre et kurs i anbudsskriving. Du kan da lære mer om ulike skriveteknikker og oppsett, slik at anbudet ditt blir best mulig.  

Dersom du ønsker å delta på et kurs, kan du blant annet sjekke ut lokale næringsfora for mer informasjon. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Skriv anbud med mal for å sikre et gunstig oppsett 

Når du skal sette opp et anbud, kan det også være nyttig å bruke en mal. Med en anbudsmal trenger du ikke å tenke for mye på oppsettet, siden dette allerede er klart. Du trenger i utgangspunktet bare å fylle inn relevant tekst.  

En mal kan dermed forenkle skrivejobben for deg. Men husk på at selve innholdet også må være av høy kvalitet. Mange bedrifter deltar i anbudskonkurranser, og det er derfor fort gjort å forsvinne i mengden. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hvordan skrive et godt anbud? 

Dersom et anbud skal settes opp, er det viktig å sørge for at det hele blir oversiktlig og presist. Sørg for å ha luft og avsnitt i teksten, og beskrivende overskrifter. Punktlister kan gjøre anbudet ditt mer oversiktlig!  

I tillegg til dette, er det avgjørende å være kort og konsis. Ikke skriv et lang anbud med mye unødvendig fyll. Sørg for at hver setning tilfører verdi for leseren (oppdragsgiver), og vær kortfattet.  

Samtidig er det viktig å tenke på selve innholdet. Det er avgjørende å lese gjennom oppdragsgivers kravspesifikasjoner. Hva vektlegges? Er det pris, kvalifikasjoner, tidsbruk eller kanskje en god blanding? Deretter må du få frem hvordan din bedrift kan levere på de aktuelle områdene. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Få hjelp med anbudsskriving 

Hvordan man best kan sette opp et anbud, varierer fra situasjon til situasjon. Det er viktig at hvert enkelt anbud skreddersys med tanke på kunde og oppdrag. Dersom du er usikker, er det godt å vite at hjelpen ikke er langt unna.  

Din Anbudstekst skriver anbud av høy kvalitet for bedriften din – tilpasset det aktuelle oppdraget!