Hvor legges anbud ut? 

Det å delta i anbudskonkurranser kan gi bedriften din mange spennende muligheter. For å kunne delta må du imidlertid vite hvor anbud legges ut. I Norge finnes det per i dag mange nettsteder og databaser som kunngjør anbud.  

Her er oversikten du trenger! 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Her kunngjøres anbud 

Anbud kan legges ut av både offentlige etater og bedrifter, men også privatpersoner. Hvilken anbudstjeneste som passer best for deg, avhenger blant annet av bransje og ambisjoner. Det som er sikkert, er at det finnes både små og store muligheter der ute.  

Nedenfor har vi listet opp noen av tjenestene som er verdt å sjekke ut om du leter etter anbudskonkurranser!  

Doffin  

Dersom offentlige etater har behov for tjenester eller produkter verdt 100 000 kroner eller mer, må oppdraget konkurranseutsettes. Doffin (Database for offentlige innkjøp) er Norges nasjonale database for publisering av disse offentlige anskaffelsene.   

Her kan bedriften din potensielt sikre seg lukrative oppdrag. Både fylkeskommuner, kommuner og stat legger ut oppdrag i databasen. Enten bedriften din tilbyr markedsførings-, arkitekt- eller entreprenørtjenester, er Doffin verdt å se nærmere på.  

Anbudstorget 

Anbudstorget er en tjeneste som lar bedriften din finne potensielle oppdrag i hele landet. Her kan du finne oppdrag fra privatpersoner og private bedrifter. Du kan også aktivere varsler om oppdrag fra offentlige aktører, da Anbudstorget innhenter data fra Doffin.  

Sånn sett er Anbudstorget et godt valg for både små og store bedrifter på tvers av bransjer. Her kan alt fra maskinentreprenører, rørleggere, snekkere og malere, til mekanikere og arkitekter finne relevante oppdrag.  

Mittanbud Proff 

På nettstedet Mittanbud kan privatpersoner og borettslag gratis legge ut et bredt spekter av oppdrag. Det kan for eksempel være snakk om håndverkerarbeid, bilreparasjon, økonomihjelp, transport, renhold eller snømåking.  

Dersom bedriften din er ute etter oppdrag, kan Mittanbud være en nyttig plattform å sjekke ut. Tjenesten er blant annet velegnet for elektrikere, håndverkere og bilmekanikere, som vil finne mange relevante oppdrag.  

Mange varslingstjenester om anbud 

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er Norges statlige organ for innkjøp i offentlig sektor. Ifølge DFØ kan du motta varslinger om offentlige anskaffelser gjennom flere tilbydere. Her har vi allerede nevnt Anbudstorget, men du kan også sjekke ut følgende: 

  • Mercell Opic 
  • Sourcemagnet 
  • Anbud Direkte 
  • Mercell Norge AS  

Det finnes også flere tjenester, men dette er kanskje de mest kjente. Men husk på at du også kan finne oppdrag direkte via Doffin, fremfor å bruke en mellomtjeneste. Finn ut hva som passer best for deg og din bedrift! 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hvordan gi anbud? 

For å kunne gi anbud, må bedriften din først registrere seg hos Doffin eller en anbudstjeneste. Det å opprette profil hos Doffin koster ingenting. Så snart bedriften er registrert, er det bare å vente på aktuelle oppdrag.  

Dersom noe interessant dukker opp, er det lurt å lese gjennom oppdragsgivers konkurransegrunnlag. Her finner du blant annet ut mer om hvilke formål som skal dekkes, og hva slags kvalifikasjoner som vektlegges.   

Skriv deretter et anbud som viser oppdragsgiver at du er den beste til å utføre jobben! 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Motta hjelp med anbud 

Anbud legges ut gjennom flere ulike plattformer. Enten du bruker Doffin eller private anbudstjenester, er anbudet du skriver avgjørende for hvorvidt du får jobben. Er du usikker på hvordan du går frem? 

Din Anbudstekst skriver anbud av høy kvalitet for bedriften din. Vi sørger for at virksomhetens kvaliteter og kompetansenivå fremheves, slik at du stiller bedre i konkurransen!