Hvor kunngjøres anbud?

Anbud utgjør årlig et marked på over 500 milliarder kroner. Her er det store muligheter for de fleste bedrifter til å øke inntektene sine betraktelig. Dessverre er det mange unge bedrifter som ikke engang kjenner til mulighetene. Mye av dette stammer fra at de simpelthen ikke vet hvor anbudene kunngjøres.

I denne artikkelen skal vi se på hvor anbud kunngjøres, slik at din bedrift kan delta i konkurransene. I Norge er det Doffin og TED som kunngjør anbud.

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Doffin

Doffin er en forkortelse for «Database for Offentlige Innkjøp». Alle oppdragsgivere og leverandører i Norge kan bruke plattformen til anbudskonkurranser. Her legger oppdragsgivere som Skatteetaten, NAV, Departementene og mange flere ut anbudskonkurranser.

Leverandører kan filtrere gjennom de mange forskjellige anbudene og finne passende oppdrag. De aller fleste bransjer er her representert, slik at det finnes mange gode muligheter. Følg kravene fra oppdragsgiver til innlevering av tilbud.

Eksperter som ser gjennom et anbud

TED

TED er en forkortelse for Tenders Electronic Daily. Dette er den europeiske databasen for anbud. Her kunngjøres over 500 000 anbud årlig til en verdi av over €400 millioner. Naturligvis vil enkelte anbud være utenfor interessene til din bedrift, men søkefunksjonene hjelper deg å finne passende konkurranser. 

Dersom du skal satse internasjonalt, er TED et perfekt sted å starte arbeidet. Her ligger mange oppdrag i land over hele Europa. Gi din internasjonale ekspansjon en trygg og økonomisk bærekraftig start med oppdrag herfra!

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Anbudsportaler

Merk at selv om anbud kunngjøres hos Doffin og TED i Norge, bruker de fleste en såkalt anbudsportal. Her er Mercell helt klart mest populær i Norge. Anbudsportaler gir deg nyttige verktøy i arbeidet med anbud. Deriblant finner vi for eksempel anbudsvarsling, konkurrentovervåkning og markedsanalyser.

Det finnes dessuten mange nyttige kurs for de som er ferske innenfor anbud. Prosessen byr på mange spørsmål ved de første rundene, slik at det er lurt å tilegne seg informasjon før en setter i gang med arbeidet. Din Anbudstekst har flere hjelpeartikler du kan benytte for å optimalisere anbudsprosessene i din bedrift.