Hva menes med konkurranseutsetting? 

Konkurranseutsetting innebærer at oppdragsgiver utlyser tjenester og produkter som skal anskaffes ved å la leverandører konkurrere om avtalen. Dette kalles også for anbudskonkurranser, og bidrar til å sikre et konkurransedyktig næringsliv. 

Her ser vi nærmere på hva som menes med konkurranseutsetting! 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Konkurranseutsetting er vanlig i stat og kommune 

Når det er snakk om konkurranseutsetting, sikter vi først og fremst til utlysing av offentlige anskaffelser. I tilfeller som dette er det typisk snakk om statlige eller kommunale etater som har behov for å anskaffe tjenester eller produkter. 

Ifølge norsk lov, er det påbudt å konkurranseutsette anskaffelser som har en verdi på 100 000 kroner eksklusivt merverdiavgift eller mer. Det er imidlertid også anbefalt at anskaffelser som er verdt mindre enn dette skal konkurranseutsettes.   

Ved å kunngjøre selv «små» anskaffelser, kan det offentlige bidra til økt konkurranse på markedet og mindre korrupsjon. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Et eksempel på konkurranseutsetting 

Se for deg at kommunen din planlegger å bygge en ny barneskole. I den forbindelse har de behov for en entreprenør som kan bygge et funksjonelt og moderne skolebygg. De velger derfor å innhente anbud fra potensielle leverandører gjennom en anbudskonkurranse.  

Det settes kvalifikasjonskrav som må oppfylles, og det er kun firmaer som oppfyller disse som kan delta i konkurransen. Disse kravene sikrer et minste kompetansenivå som kreves for å kunne utføre jobben på en forsvarlig og god måte.  

Oppdragsgiveren vil også sette opp tildelingskriterier. Her kommer det for eksempel frem at den av tilbyderne som kan gjøre jobben billigst, vinner.  

Ulike entreprenørfirmaer deltar i konkurransen, og sender inn sine anbud. I anbudene vil de blant annet gi sine pristilbud. Oppdragsgiveren evaluerer anbudene som kommer inn, og velger den leverandøren som kan utføre jobben billigst. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hvorfor er konkurranseutsetting viktig? 

Konkurranseutsetting medfører markedseksponering, noe som bidrar til at bedrifter må konkurrere mot hverandre for eksempel med tanke på pris, effektivitet og innovasjon.   

Fra et samfunnsperspektiv er dette positivt, siden man kan bidra til å forhindre at prisene løper løpsk. Samtidig vil konkurransen tvinge frem større grad av innovasjon og effektivitet.   

Det finnes imidlertid argumenter for og imot, og disse avhenger av øyet som ser. For bedriftene som utfører arbeidet, kan konkurranseutsetting potensielt føre til at arbeids- og lønnsvilkårene trues. Man må kanskje tilby en lav pris for produktet eller tjenesten for å vinne konkurransen. For oppdragsgiver vil det imidlertid være positivt med en lav pris.   

Heldigvis finnes det et lovverk som er der for å beskytte leverandørene. I anskaffelsesloven finner vi paragrafer som regulerer både arbeidsforhold, bruk av lærlinger, lønnsvilkår og lignende. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Slik deltar du i anbudskonkurranser 

Konkurranseutsetting innebærer at kommunale og statlige aktører kunngjør anskaffelser i anbudskonkurranser. Ved å delta i en konkurranse som dette, kan du potensielt sikre bedriften en gunstig kontrakt. Dette gjør du ved å sende inn et anbud.  

Du kan finne aktuelle anbudskonkurranser på Doffin eller anbudsportaler, og delta i de konkurransene som er relevante. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Få hjelp til å skrive anbud 

Skal bedriften din gå seirende ut av en anbudskonkurranse, trenger du et velskrevet anbud som fremhever bedriftens kompetanse og kvaliteter. Nettopp dette kan være vanskelig, spesielt om du ikke har gjort det før. 

Din Anbudstekst hjelper deg over kneiken. Vi skriver anbud skreddersydd for bedriften din, slik at du får vist oppdragsgiveren hvorfor tjenestene dine er et godt valg!