Hva er terskelverdi i anbud?

Årlig leveres det 40 000 – 50 000 anbud i Norge. Markedet anslås å være verdt over 500 milliarder årlig. Det er i dette markedet offentlige anskaffelser primært foregår. Men visste du at ikke alle offentlige anskaffelser følger de samme reglene? Verdiene på oppdragene avgjør nemlig hvor strengt regelverket er.

Såkalte terskelverdier bestemmer hvilke forskrifter ethvert oppdrag faller inn under. Dersom oppdraget kommer over visse terskler, vil kravene til oppdragsgiver være strengere. I denne artikkelen tar vi deg gjennom de forskjellige terskelverdiene.

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Offentlige anskaffelser under 100 000 kr

Det norske regelverket tilsier at offentlige anskaffelser på under 100 000 kr i verdi ikke må utlyses. Dette innebærer at oppdragsgiver kan gå direkte til en privat aktør. Overstiger oppdraget 100 000 kr, selv under oppdragsperioden, skal oppdraget utlyses etter loven.

Selv om oppdragsgivere kan omgå anbud ved oppdrag på under 100 000 kr i verdi, velger fortsatt mange anbudsveien. Det er simpelthen fordi anbudskonkurranser får frem de beste leverandørene, og det skapes konkurranse. Er innkjøpet derimot av meget lav verdi, slik som i tusenkronersklassen, vil det derimot selvfølgelig ikke lønne seg med anbud.

Avtale mellom to parter i et anbud

Anskaffelser mellom 100 000 kr og 1,3 mill. kr

Dersom anskaffelsene er på over 100 000 kr i verdi, skal de utlyses. Da må innkjøper legge ut oppdraget i Doffin, slik at alle private aktører i Norge kan delta i anbudskonkurranse. Her vil bedriftene levere tilbud som oppdragsgiver skal vurdere med bakgrunn i gitte kriterier.

Det er ingen spesielle prosedyrer for anbud innenfor disse terskelverdiene. Innkjøper pliktes å følge kapittel 7 i Forskrift om Offentlige Anskaffelser (FOA). Dette kapittelet omhandler kun kommunikasjonsprosesser i anbudskonkurranser.

Kunngjøring av anbud på en plattform

Anskaffelser over 1,3 mill. kr

Som hovedregel skal alle anskaffelser med en verdi på over 1,3 mill. kr følge både forskriftene i kapittel 7 og forskriftene «Åpen tilbudskonkurranse» (FOA § 8-3 og «Begrenset tilbudskonkurranse» (FOA § 8-3).

Kapittel 8 i FOA gjelder grunnlaget for konkurransen. Det er viktig at konkurransene er åpne og gjennomsiktige, slik at prosessen blir rettferdig. Hele poenget med offentlige anskaffelser er tross alt at alle bedrifter skal kunne stille likt i prosessen med å lande et anbud.

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Øvrige terskelverdier

Videre oppover i verdier gjelder forskjellige terskler for forskjellige bransjer. Ved det øverste nivået av terskelverdier skal følgende forskrifter gjelde for alle offentlige anskaffelser i tillegg til de nevnt ovenfor:

  • Åpen og begrenset anbudskonkurranse (FOA § 13-1 (1))
  • Konkurranse med forhandlinger (FOA § 13 (2))
  • Konkurransepreget dialog (FOA § 13 (2))
  • Innovasjonspartnerskap (FOA § 13 (3))

Dette er det siste terskelnivået for offentlige anskaffelser. Her gjelder som sagt forskjellige verdier for forskjellige bransjer. Nedenfor viser hvilke verdier som er terskler for de tre bransjene det er delt opp i: 

  • Statlige myndigheter – 1,3 mill. kr
  • Alle andre virksomheter – 2,05 mill. kr
  • Bygge- og anleggskontrakter – 51,5 mill. kr

Merk altså at statlige myndigheter følger alle forskriftene med en gang verdien overstiger 1,3 mill. kr. Bygge- og anleggskontrakter har et mye større spillerom i verdiene. Merk at forskriftene for sistnevnte ikke bare gjelder typiske bygg- og anleggsbedrifter, men altså kontrakter som faller inn under denne kategorien.

Det er også verdt å merke seg at kontrakter om helse- og sosialtjenester over 7,2 mill. kr følger egne prosedyrebestemmelser.

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Motta hjelp til anbud i dag!

Din Anbudstekst har spesialisert seg på å skrive gode tekster til anbud. Dersom du har spørsmål til hvordan terskelverdier, kriterier, FOA, ESPD og mye mer virker, bistår vi deg gjerne. Vi sikrer at du får alt på plass for å levere et best mulig anbud for din bedrift.

Mange bedrifter taper flere poeng i anbudskonkurranser, simpelthen fordi de ikke kjenner godt nok til prosessene. Vi sikrer deg et best mulig resultat med en knakende god anbudstekst. Ta kontakt med oss i dag!