Hva er konkurranseutsetting?

Hva er konkurranseutsetting? Hvert år skal det offentlige gå til innkjøp av en rekke produkter og tjenester. Enten de skal kjøpe inn printere eller bygge et nytt sykehus, er det ikke bare rett frem å kjøpe. Loven har nemlig strenge begrensninger for hvordan det offentlige skal forvalte våre skattepenger.

En av restriksjonene det offentlige må operere under, er at alle oppdrag med verdi over 100 000 kr skal utlyses. Det vil si – oppdraget må konkurranseutsettes.

Konkurranseutsetting er bedre kjent som anbud. Utlysing av anbud sikrer at private og offentlige aktører kan konkurrere om å vinne oppdrag. På den måten vil både kvalitet og pris på tilbudet optimaliseres gjennom konkurranse.

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Konkurranseutsetting – fordeler og ulemper

Det finnes mange fordeler og ulemper ved konkurranseutsetting. Nedenfor har vi definert de største fordelene og ulempene ved denne prosessen.

 

Ulemper ved konkurranseutsetting

  • Ekstra kostnader: Det koster naturligvis mer å kjøre en konkurranse og å overse at denne leverandøren følger retningslinjene i anbudet.
  • Lønns- og arbeidsvilkår: Anbud benyttes fordi en mener det blir billigere å hente inn arbeidskraft enn å bruke interne ansatte eller å ansette nye folk. Dette faktumet kan true lønns- og arbeidsvilkår.
  • Andre: Ofte utlyses enkle arbeidsoppgaver, mens det offentlige selv sitter igjen med tøffere oppgaver. Dette kan gi inntrykk av at det offentlige er trege og ineffektive. Merk også at utbytte hos private aktører kan insentivere disse til å kutte i kvaliteten (kostnader) for å få høyere overskudd

 

Fordeler ved konkurranseutsetting

  • Bedre tjenester: I teorien skal konkurranse føre til at bedrifter tvinges til innovasjon og økt effektivitet.
  • Mindre risiko: Ved å benytte anbud, reduseres risikoen tilknyttet det å ha ansatte.

Det finnes naturligvis mange flere fordeler og ulemper. Merk at selv om vi har listet opp færre fordeler enn ulemper, mener vi selv at fordelene overveier ulempene. Vi er for anbud, og mener at disse øker kvaliteten på tjenestetilbudet til offentlig sektor i Norge.

Eksperter som ser gjennom et anbud

Er konkurranseutsetting lønnsomt?

Lønnsomhet er et kriterium for konkurranseutsetting. En skal kunne bevise at det er rimeligere å sette ut oppdraget til en aktør enn å ta oppdraget internt. La oss si at Skatteetaten skal transkribere lydopptak fra rettssaker gjennom 2022.

Det anslås at det vil ta rundt 400 timer å transkribere disse lydopptakene. Skatteetaten innser at om de skal bruke interne ressurser, vil de ansatte ikke få gjort sine ordinære oppgaver. Det betyr altså at de vil måtte ansette transkribenter for å utføre oppdraget.

Det vil koste Skatteetaten omtrent 1 million kroner (inkludert sosiale kostnader) å ansette nok arbeidskraft til å transkribere lydopptakene. Kostnader knyttet til opplæring, sosiale goder og selvfølgelig lønn, utgjør fort en høy sum.

I markedet finnes det mange selskap som allerede har godt trente transkribenter. Din Transkribent er en av dem, og Skatteetaten oppdager at de tilbyr transkribering til 1 500 kr per lydtime. Oppdraget på 400 lydtimer vil altså koste 600 000 kr hos en profesjonell aktør. Derfor velger Skatteetaten å konkurranseutsette oppdraget, slik at Din Transkribent og andre kan levere tilbud.