Hva er et anbud?

Anbud har de siste årene utgjort et marked på over 500 milliarder årlig. 40 000 – 50 000 anbud leveres av forventningsfulle bedrifter. For mange er anbudsprosessene viktige for både vekst og overlevelse.

Det er liten tvil om at det er mye på spill innenfor feltet. Men hva er egentlig et anbud, og hvordan kan din bedrift sette i gang med dette?

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Anbud eller tilbud?

De fleste blander anbud og tilbud. Derfor har vi definert begrepene, slik at du er helt sikker på hva et anbud faktisk er:

  • Tilbud: Generelt begrep for at noe blir budt frem, og da ikke nødvendigvis alltid penger.
  • Anbud: En form for tilbud der betingelsene er satt av innkjøper før en budrunde. Hverken innkjøper eller tilbydere kan forhandle betingelsene underveis. Tilbydere leverer anbud (en form for et tilbud) gjennom en konkurranse.

Et anbud er altså alltid et tilbud, men et tilbud er ikke nødvendigvis et anbud. Denne differensieringen er viktig for å se hva et anbud er. Nå som vi har definert begrepet: Hvordan finner du egentlig anbud?

Eksperter som ser gjennom et anbud

Anbudsportaler gir deg tilgangen du trenger

I Norge er Doffin den databasen som kunngjør offentlige anskaffelser. Doffin er en forkortelse for «Database for Offentlige Innkjøp». Her kjøper institusjoner som NAV, Tollvesenet, Skatteetaten, osv. sine tjenester fra private bedrifter.

Offentlige anskaffelser skal i utgangspunktet gå gjennom denne prosessen for å sikre rettferdighet. Det finnes derimot såkalte terskelverdier. Disse tillater det offentlige å gå til innkjøp av produkter og tjenester for under 100 000 kr uten å følge anskaffelsesforskriften.

Den nasjonale terskelverdien er på 1,3 millioner kr. Overstiger anbudet dette nivået, vil innkjøper og tilbyder måtte følge strengere regler. Den siste terskelverdien er EØS-terskelverdi, som igjen fører enda strengere reguleringer for prosessen.

Uansett vil alle offentlige anskaffelser gå gjennom anbudsportalene. Dersom reglene ikke følges, vil KOFA (Klagenemda for offentlige anskaffelser) involvere seg i saken.

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Kravene for å delta i konkurransen

Dersom du finner en konkurranse som passer din bedrift, er det lett å delta i anbudsprosessen. Innkjøper vil utarbeide krav for deltakelse. Disse deler vi opp i kvalifikasjonskrav og konkurransegrunnlag.

  • Kvalifikasjonskrav: Disse kravene er helt grunnleggende. Dersom din bedrift ikke oppfyller kravene her, vil ikke resten av anbudet vurderes engang. Kvalifikasjonskrav relaterer gjerne til økonomi, der innkjøper som oftest krever MVA- og skatteattester fra din bedrift.
  • Konkurransegrunnlag: Selv om du ikke skulle oppfylle alle kravene i konkurransegrunnlaget, kan din bedrift vurderes. Det er allikevel mer sannsynlig at konkurrentene dine velges dersom de passer spesifikasjonene til innkjøper bedre. Konkurransegrunnlaget vektes gjerne mellom pris og kvalitet, men noen ganger er det prisen alene som avgjør.
Avtale mellom to parter i et anbud

Skriv et vinnende anbud!

Så sant du oppfyller minimumskravene til konkurransen, kan din bedrift delta i anbudsprosessen. Da er det viktig at du skriver et godt tilbud. Mange bedrifter taper flere poeng grunnet dårlig skrevede tilbud. Det er synd når de ofte er de beste kandidatene til oppdraget.

Din Anbudstekst har spesialisert oss i å skrive anbudstekster. Vi hjelper deg gjennom prosessen og skriver et anbud som øker dine vinnersjanser!