Hva er en anbudskonkurranse? 

En anbudskonkurranse en prosess der ulike leverandører konkurrerer om å vinne tildelingen av et oppdrag, en tjeneste eller en produktleveranse. Oppdragsgiver vil vurdere anbudene fra de ulike leverandørene, og velge den som best oppfyller tildelingskriteriet.  

Her ser vi nærmere på hva en anbudskonkurranse er, og hvordan det hele fungerer. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Hva er et anbud? 

Et anbud er kort fortalt et bindende pristilbud om å levere et produkt, en tjeneste eller å utføre et oppdrag. Anbud og tilbud har mange likhetstrekk, men betingelsene i et anbud kan ikke forhandles videre om.  

Anbudene sendes inn av bedrifter som ønsker å få oppdragsgiveren som kunde. Det er ofte mange om beinet, og de ulike bedriftene konkurrerer om å få kontrakten. Av den grunn kaller man gjerne prosessen for en anbudskonkurranse.  

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hva skal et anbud inneholde? 

Anbudene som sendes inn i en anbudskonkurranse skal inneholde relevant informasjon om hva leverandøren kan tilby oppdragsgiveren. Blant elementene et anbud skal inneholde, kan vi nevne for eksempel pris, kvalifikasjoner, erfaring og lignende.  

Når man skal skrive anbudet, er det lurt å lese nøye gjennom kunngjøringen. Her vil man for eksempel kunne se konkurransegrunnlaget og hvilke kvalifikasjonskrav oppdragsgiver stiller. Man vil også få oversikt over tildelingskriterier, og dermed se på hvilket grunnlag en vinner plukkes ut.  

Ved å vite dette, blir det lettere å utarbeide et anbud som inneholder relevante opplysninger om hva man tilbyr. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hvem er oppdragsgiver i en anbudskonkurranse? 

Oppdragsgiver i anbudskonkurranser vil ofte være kommunale, statlige eller fylkeskommunale myndigheter eller etater. Når disse har behov for produkter eller tjenester til en verdi av 100 000 kroner eller mer, skal anskaffelsen konkurranseutsettes.  

Offentlige anskaffelser er blant annet aktuelt dersom offentlige veier eller bygninger skal bygges. Det finnes imidlertid også private anskaffelser, der private bedrifter innhenter anbud fra ulike leverandører. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hvor finner man anbudskonkurranser? 

Anbudskonkurranser foregår ved at oppdragsgiver kunngjør anskaffelsen gjennom en anbudsinnbydelse. Disse kunngjøringene finner man på Doffin (database for offentlige anskaffelser) dersom oppdragsgiver er stat, kommune eller andre offentlige parter.  

Man kan også få oversikt over relevante anbudskonkurranser gjennom anbudsportaler. Her vil man kunne se offentlige anskaffelser, men også private. Gjennom anbudsportaler kan man også aktivere varsler om relevante konkurranser, noe som kan være nyttig. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hva er forskjellen på en åpen og lukket anbudskonkurranse? 

Vi skiller gjerne mellom åpne og lukkede anbudskonkurranser. Åpne konkurranser lar alle leverandører som er interesserte legge inn et anbud.   

Ved en lukket eller begrenset anbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører sende inn forespørsel om å bli med i konkurransen. Det er imidlertid kun de som mottar invitasjon fra oppdragsgiver som får anledning til å sende inn sine anbud. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Få hjelp til å skrive anbud til anbudskonkurransen 

Nå som du vet litt mer om hva en anbudskonkurranse er, ønsker du kanskje å delta i en. Skal du vinne konkurransen, er du imidlertid avhengig av å utarbeide et godt anbud. Nettopp dette kan være en utfordring, og mange sliter med formulering, innhold og oppsett.  

Din Anbudstekst skriver anbud for bedriften din, slik at du stiller sterkest mulig i anbudskonkurransen!