Hva er en anbudsinnbydelse? 

I forbindelse med anbudskonkurranser er det viktig at bedriften din har kjennskap til begrepet anbudsinnbydelse. Hva er egentlig dette, og hva slags betydning har det for deg som bedrift?    

Her ser vi blant annet nærmere på hva en anbudsinnbydelse er, og hva den inneholder! 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Anbudsinnbydelse – enkelt forklart 

En anbudsinnbydelse er et dokument som definerer betingelsene et anbud må oppfylle. Eventuelle anbud som ikke er i samsvar med anbudsinnbydelsen, vil normalt sett bli avvist. Det betyr at bedriften ikke får delta i anbudskonkurransen.  

Av den grunn er det lurt å sette seg nøye inn i anbudsinnbydelsen, slik at du vet hva oppdragsgiver setter som krav. Gjør du ikke det, er sjansen stor for at anbudet ditt ikke fører noen vei. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hvem er anbudsinnbyder? 

Anbudsinnbyder er den som kunngjør anbudsinnbydelsen, og kan betraktes som oppdragsgiveren. Det kan være snakk om offentlige anskaffelser, og da er det gjerne en statlig, kommunal eller fylkeskommunal myndighet som er oppdragsgiver.  

Innbyderen kan også være en privat bedrift, men da er det ikke snakk om en offentlig anskaffelse. I slike tilfeller omfattes heller ikke anskaffelsen av anskaffelsesloven eller -forskriften.   

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Innbyr til anbudskonkurranse 

Anbudsinnbydelsen kan på mange måter betraktes som en innbydelse til å delta i en anbudskonkurranse. De leverandørene som leser dokumentet, vil altså inviteres til å legge inn et anbud. 

Dokumentet er utarbeidet med det formål å få potensielle leverandører til å gi sine anbud i en konkurranse. Leverandørene konkurrerer med andre ord om å få kontrakten innbyderen har kunngjort. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Et viktig grunnlag for anbudet 

Når man utarbeider et anbud, gjør man vanligvis dette på grunnlag av anbudsinnbydelsen, og konkurransegrunnlaget denne inkluderer. Sistnevnte er særlig lurt å se nærmere på, da det gir deg oversikt over hvilken ytelse du skal gi tilbud på og formålet som skal dekkes.  

I anbudsinnbydelsen kan du også finne informasjon om hvilke kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier som gjelder. Disse bør leses nøye før du skriver anbudet ditt, slik at du vet hva som kreves for å vinne konkurransen. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Hva inneholder en anbudsinnbydelse? 

En tilbuds- eller anbudsinnbydelse inneholder en rekke relevante punkter som gir deg dyrebar informasjon om anbudskonkurransen. Her er noen av elementene innbydelsen vanligvis vil inneholde:  

 • Innbydelse til å delta i anbudskonkurransen 
 • Informasjon om blant annet… 
  • Konkurranseform 
  • Avtalens varighet og omfang 
  • Konkurransegrunnlag 
  • Kontraktbestemmelser vedrørende lønn, bruk av underleverandører etc. 
  • Kvalifikasjonskrav (minstekrav for å kunne delta i konkurransen) 
  • Tildelingskriterier 
  • Taushetsplikt 
  • Tilbudsfrist 
  • Vedståelsesfrist 
 • Eventuelle vedlegg  

Nøyaktig hva anbudsinnbydelsen inneholder, kan variere noe fra anskaffelse til anskaffelse. Men alt i alt vil den inneholde viktig informasjon – særlig når det kommer til kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier.  

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Motta hjelp med ditt anbud 

Det å lese nøye gjennom anbudsinnbydelsen er en god idé dersom du skal delta i en anbudskonkurranse. Du får innsyn i jobben som skal utføres, men også hvilke kriterier som må oppfylles. Dette er viktig å vite før anbudet skrives.  

Mange synes det er vanskelig å skrive gode anbud, selv om de har satt seg inn i konkurransegrunnlag og kvalifikasjonskrav. I så fall er det godt å vite at Din Anbudstekst guider deg trygt gjennom prosessen.   

Vi utarbeider anbud for bedrifter, og sørger for at dine kvaliteter kommer best mulig frem i konkurransen!