Hva er anbudspris? 

Dersom bedriften din planlegger å delta i en anbudskonkurranse, lurer du kanskje på følgende: Hva er anbudspris, og hvordan skal dette beløpet fastsettes? Når du utarbeider anbudet ditt er prisen i de fleste tilfeller en helt avgjørende faktor. 

Her er oversikten du trenger. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Anbudspris – enkelt forklart 

Anbudsprisen er en pris bedriften din oppgir som en betingelse i et anbud. Kort fortalt er det dette beløpet du krever for å gjennomføre oppdraget. En anbudspris er på mange måter det samme som et pristilbud.  

Det som gjør at anbud skiller seg fra tilbud, er at anbudet er juridisk bindende. Det betyr at prisen du setter ikke kan forhandles videre om. Av den grunn er det viktig å tenke nøye gjennom hvor store kostnader oppdraget vil medføre, inkludert utstyr, lønn til ansatte etc. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Laveste anbudspris som tildelingskriterium 

Når du skal lage et anbud, er målet ditt naturlig nok å vinne anbudskonkurransen. Det å sikre seg et oppdrag kan bety gode inntekter for bedriften! Samtidig er det viktig å huske på at oppdragsgiver ofte har lavest pris som tildelingskriterium.  

Det betyr at den leverandøren som kan utføre jobben billigst, får kontrakten. Skal bedriften din vinne en anbudskonkurranse som dette, er du avhengig av å sette en lavere anbudspris enn konkurrentene. På samme tid må du sette prisen høyt nok til å kunne dekke lønn, utstyr etc.  

Det gjelder med andre ord å finne en god balansegang. Tilbyr du en for lav anbudspris, risikerer bedriften å gå i minus. Er anbudsprisen for høy, går du sannsynligvis ikke seirende ut av anbudskonkurransen. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hvordan regne ut pris i et anbud? 

For å komme frem til en realistisk og konkurransedyktig pris, er det mange faktorer som skal tas hensyn til. Nøyaktig hvilke, avhenger av både bransje og oppdrag. Driver du for eksempel et bygg- og anleggsfirma og deltar i en anbudskonkurranse om bygging av en bolig?  

Når du skal sette en anbudspris, bør du da ta høyde for blant annet: 

 

 • Lønn og arbeidsgiveravgift 
 • Utstyr og vedlikehold av dette 
 • Innkjøp av materialer 
 • Bruk av kjøretøy (drivstoff, bompenger etc.) 
 • Kostnader ved bruk av underleverandører 
  Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

  Ikke bare pris som er avgjørende ved anbud 

  Selv om anbudspris ofte er et avgjørende element i anbudskonkurranser, er det også mulig at oppdragsgiver vektlegger pris opp mot kvalitet. Det er dessuten viktig å få frem bedriftens kvalifikasjoner, da disse er avgjørende for at du i det hele tatt blir med i konkurransen.  

  Som regel setter oppdragsgiver en rekke kvalifikasjonskrav. Her kan det blant annet stilles krav til bedriftens kompetanse, utstyr, erfaring etc. Dette er minstekrav som må oppfylles. De som oppfyller disse kravene, deltar i selve konkurransen.  

  Når oppdragsgiver skal velge leverandør, gjøres dette basert på tildelingskriteriene. Disse kan være enten laveste pris, laveste totalkostnad eller beste forhold mellom pris/totalkostnad og kvalitet.  

  Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

  Bestill en anbudstekst på 1, 2, 3 

  For å kunne delta i en anbudskonkurranse må du først utarbeide et anbud. Anbudsteksten skal ikke bare inneholde anbudspris, men også kvalifikasjoner og andre viktige elementer. Anbudet bør være ryddig, presist og oversiktlig, slik at oppdragsgiver enkelt kan evaluere det. 

  Sliter du med å skrive et godt anbud? Da har Din Anbudstekst tjenestene du trenger. Vi skriver anbudet for deg, og sørger for bedriftens tilbud og kompetanse fremheves best mulig!