Hvordan skrive et anbud? 

Hvordan skrive et anbud som øker sjansen din for å vinne anbudskonkurransen? Dette er noe mange bedrifter lurer på. Det korte svaret er at anbudet ditt bør være både presist og kortfattet. Samtidig er det viktig å fremheve bedriftens unike kvalifikasjoner og fordeler. 

Her forklarer vi deg hvordan du går frem! 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Anbud – en definisjon 

Før vi går videre, ønsker vi å presisere hva et anbud faktisk er. I prinsippet er et anbud et pristilbud. Det som skiller anbud fra tilbud, er at de er bindende. Kort fortalt betyr det at man ikke kan forhandle videre om pris eller lignende i etterkant.  

Når offentlige etater eller andre aktører har behov for varer eller tjenester, er det vanlig at de legger oppdraget ut i en anbudskonkurranse. Det betyr at de lar ulike leverandører konkurrere om å få jobben. Hver leverandør leverer da inn et anbud.  

Anbudet er altså det bindende tilbudet bedriften din utarbeider, og kan være din billett til å vinne anbudskonkurransen. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hva skal et anbud inneholde? 

Et anbud skal kort fortalt svare på hvorfor din bedrift er den beste til å utføre jobben. For at oppdragsgiver skal kunne avgjøre dette, trenger de innsikt i din kompetanse og andre faktorer. Her er noen av elementene anbudet bør inneholde:  

 • Om bedriften 
  • Bedriftsnavn 
  • Organisasjonsnummer 
  • Adresse 
  • Antall ansatte 
  • Etc. 
 • Kompetanse 
  • Utdannelse 
  • Kurs 
  • Fagbrev 
  • Sertifikater 
 • Erfaring 
  • Tidligere gjennomførte (lignende) oppdrag 
  • Kan du vise til gode resultater eller fornøyde kunder? 
 • Pris 
  • Hva skal du ha for å utføre oppdraget / levere produktet? 
 • Tidsramme 
  • Når regner du med at jobben er ferdig utført / produktet levert?  

Dette er bare noen eksempler på hva et anbud bør inneholde informasjon om. Eksakt innhold vil selvfølgelig avhenge av oppdragets art. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Vis oppgaveforståelse i ditt anbud 

I et anbud bør du som leverandør vise god oppgaveforståelse. Du må vise at du forstår hva oppdraget innebærer, og at du tar nødvendige forhåndsregler. Det kan for eksempel være snakk om HMS-tiltak du planlegger å gjøre i forbindelse med et oppdrag.  

Oppgaveforståelse er ofte et av punktene oppdragsgiver vil vektlegge når ulike leverandører skal vurderes og gis poeng. Sjekk ut vår guide om oppdragsforståelse om du vil vite mer. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Mal for anbud? 

Dersom du er usikker på hvordan du skal skrive et anbud, kan det være aktuelt å bruke en anbudsmal. Det kan imidlertid være vanskelig å finne en mal som er skreddersydd dine behov, da alle anbudskonkurranser er ulike.  

Fordelen ved å bruke en mal, er at du ikke trenger å tenke for mye på hvordan anbudet skal skrives. Du kan enkelt fylle ut ferdige seksjoner, og slipper dermed å tenke på oppsett og struktur. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Få hjelp med tilbudsbrev og offentlige anbud 

Det å skrive et anbud kan være tidkrevende, og det er mange elementer som skal inkluderes. Dersom du er usikker på hvordan du går frem, kan Din Anbudstekst hjelpe deg. Vi kan levere skreddersydde maler du kan fylle ut, eller skrive anbudet for deg fra bunnen av.  

Motta et anbud som kan øke sjansene dine i anbudskonkurransen!