Grense for offentlig anbud  

I Norge har vi en egen anskaffelsesforskrift, og hvorvidt denne trer i kraft avhenger av verdien på anskaffelsen. Det finnes for eksempel en grense for når offentlige anbud er påkrevd. Overstiger ikke verdien denne grensen, er anskaffelsen unntatt regelverket.  

Her er en oversikt over gjeldende grenser for offentlige anbud!   

Terskelverdier for offentlige anskaffelser i 2023 

En terskelverdi kan betraktes som en gitt grense for når noe trer i kraft. Når det er snakk om offentlige anskaffelser, opereres det med tre ulike typer terskelverdier. Anskaffelsens verdi er rettere sagt avgjørende for når anskaffelsesforskriften og anskaffelsesloven trer i kraft.   

Grensene for offentlige anbud kan justeres fra tid til annen. Nedenfor gir vi deg en oversikt over terskelverdiene som gjelder i 2023.   

Når kommer forskriften til anvendelse?  

Den første terskelverdien for offentlige anbud er på 100 000 kroner (eksklusivt merverdiavgift). Dersom anskaffelsen er verdt mindre enn dette beløpet, vil den være unntatt både anskaffelsesforskriften og -loven.   

Oppdragsgiver skal likevel opptre ansvarlig, og oppfordres til å utføre anskaffelsen på en måte som fremmer konkurranse i næringslivet. Ifølge regjeringens nettsider, vil det være fornuftig å innhente tilbud fra flere forskjellige leverandører.  

Så fremt verdien på anskaffelsen er på mellom 100 000 kroner og 1,3 millioner kroner (nasjonal terskelverdi), gjelder del 1 i anskaffelsesforskriften. Denne delen av forskriften gjelder også for anskaffelser på opptil 6,95 millioner kroner innen helse og sosialsektoren.  

Anskaffelser mellom nasjonale terskelverdi og EØS-terskelverdi 

Anskaffelser som er verdt den nasjonale terskelverdien på 1,3 millioner kroner eller mer, skal i utgangspunktet følge del to i forskriften. Dette forutsetter at anskaffelsen ikke overstiger terskelverdiene som er satt av EØS.   

EØS-terskelverdiene er en tredje type terskelverdier innen offentlige anbud. Disse blir justert hvert andre år, og finnes i punkt 5.3 i regjeringens veileder om offentlige anskaffelser. EØS-terskelverdiene varierer etter type anskaffelse.     

Anskaffelser som overstiger EØS-terskelverdier  

Del tre i anskaffelsesforskriften gjør seg gjeldende ved offentlige anskaffelser som er like eller høyere enn EØS-terskelverdiene. Ulike deler av anskaffelsesforeskriften kan gjøre seg gjeldende ved ulike typer anskaffelser.   

Er det for eksempel snakk om bygge- og anleggskontrakter, er EØS-terskelverdien på 51 millioner kroner i 2023. Her gjelder blant annet anskaffelsesforskriftens paragraf 5-3 (1) c.   

Er det derimot snakk om kontrakter som omhandler helse- eller sosialtjenester, er det satt en grense på 6,95 millioner kroner. Overstiger anskaffelsen denne verdien, gjelder forskriftens paragraf 5-3 (2). Du finner en detaljert oversikt på regjeringens egne nettsider.  

Eksperter som ser gjennom et anbud

Grenser for offentlige anbud sikrer konkurranse i næringslivet 

For deg som driver en bedrift, er det positivt at offentlige etater må forholde seg til de overnevnte grenseverdiene ved offentlige anskaffelser. Du får mulighet til å konkurrere om oppdrag, noe som kan sikre bedriften din viktige kontrakter.  

Hadde ikke verdifulle oppdrag blitt lagt ut på anbud, kunne vi ha risikert korrupsjon eller at noen få utvalgte aktører fikk «alle» oppdrag. Konkurranse i næringslivet er sunt, og bidrar til at alle kan få en sjanse. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Motta hjelp til å vinne anbudsrunden 

Ønsker bedriften din å gå seirende ut av anbudsrunden? Da er det viktig å skrive gode anbud som vekker oppdragsgivers interesse. For å klare dette, må du blant annet lese nøye gjennom hva oppdragsgiveren er ute etter. Vektlegges kompetanse, erfaring eller kanskje pris? 

Et anbud bør være kortfattet og oversiktlig, men skal samtidig inneholde alle relevante opplysninger. Sørg for at teksten er fri for skrive- eller faktafeil. Usikker på fremgangsmåten?   

Din Anbudstekst skriver gjerne anbudsteksten for deg!