Funksjonskrav  

Ved offentlige anskaffelser vil det i mange tilfeller stilles gitte funksjonskrav til produktet eller tjenesten. Disse kravene gjør det enklere for deg som leverandør å vite nøyaktig hva oppdragsgiver er på jakt etter, og hvilke krav som må oppfylles.  

Her gir vi deg et innblikk i funksjonskrav i forbindelse med offentlige anskaffelser! 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hva menes med funksjonskrav og ytelseskrav? 

Et ytelses- eller funksjonskrav er enkelt forklart et krav oppdragsgiver setter til leveransens funksjonalitet eller ytelse. Dette kravet må innfris for at oppdragsgiverens behov skal oppfylles, og for at tilbudet ikke skal avvises.  

Merk at funksjonskrav viser til hvordan produktet/leveransen fungerer eller hvilken ytelse det har. Dette er med andre ord ikke krav som gjelder fremgangsmåte eller øvrige spesifikasjoner. Derfor kan leverandørene få mulighet til å tilby de mest effektive og innovative løsningene som finnes på markedet. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hva er formålet med funksjonskrav i anskaffelser? 

Hensikten med å sette funksjonskrav, er at oppdragsgiveren skal kunne finne produktet som best mulig tilfredsstiller et gitt behov.   

Ved å sette funksjons- eller ytelseskrav, motiveres potensielle leverandører til å tilby sine beste og mest innovative løsninger, tilpasset det aktuelle behovet. Regjeringen anbefaler derfor oppdragsgivere å benytte seg av funksjonskrav så langt det er mulig. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Eksempel på funksjonskrav 

Se for deg at den kommunale helsesektoren skal gå til anskaffelse av nye og miljøvennlige biler. Et aktuelt funksjonskrav kan da være at bilene skal ha et maksimalt NOx/CO2-utslipp. Skal de derimot anskaffe kantinetjenester, kan det stilles krav til ernæring.  

I begge disse tilfellene vil funksjonskravet vise til behovet oppdragsgiveren vil dekke, eller resultatene som skal oppnås. Det sies ikke noe om hvilken metode som skal anvendes for å tilfredsstille kravene. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Vis at bedriften din oppfyller funksjons- og ytelseskrav 

Dersom bedriften din deltar i en anbudskonkurranse, er det viktig å sørge for at du på egnet vis påviser at tilbudet ditt oppfyller eventuelle funksjonskrav. Dette kan for eksempel gjøres ved å fremlegge nødvendig dokumentasjon.  

Så lenge leveransen/produktet oppfyller kravene og nødvendige standarder, kan ikke tilbudet avvises av oppdragsgiver. Du er da med i konkurransen, og kan vinne kontrakten. Dette avhenger av at det er ditt tilbud som i størst grad svarer til oppdragsgivers tildelingskriterier. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hvordan skriver man et tilbud eller anbud? 

For å kunne delta i anbuds- eller tilbudskonkurranser, må bedriften din levere inn et anbud eller tilbud. I dette vil du blant annet gi en anbudspris, altså prisen du krever for å levere produktet/tjenesten.   

Relevant kompetanse, antall ansatte, tidsramme og andre relevante faktorer bør også fremkomme. Det viktigste er at tilbudet ditt skrives i henhold til hvilke behov oppdragsgiver har. Av den grunn bør du lese konkurransegrunnlag og eventuelle funksjonskrav nøye. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Motta hjelp med din anbudstekst  

Har du planer om å konkurrere om kontrakter i anbudskonkurranser? Anbudet eller tilbudet du leverer inn er da en avgjørende faktor. Din Anbudstekst skriver tilbudet for deg, slik at du kan føle deg trygg på at oppsett og innhold er av høy kvalitet. 

Vårt mål er at din bedrift skal stille sterkest mulig i anbudskonkurransen! Ta gjerne kontakt dersom du lurer på noe eller ønsker mer informasjon.