Forskjell på tilbud og anbud 

Mange er usikre på hva som er forskjellen på tilbud og anbud, eller om det i det hele tatt er en forskjell. Dersom bedriften din ønsker å vinne et oppdrag, er det kjekt å vite hva som eventuelt skiller disse to tilbudsformene. 

Her forklarer vi forskjellen på en enkel og oversiktlig måte! 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hva er et anbud, og hva er et tilbud? 

Et anbud kan defineres som et bindende tilbud om leveranse av produkter eller tjenester i henhold til oppdragsgivers betingelser. Disse betingelsene blir som regel definert i en såkalt anbudsinnbydelse. Du må overholde anbudsfristen for at anbudet skal regnes som gyldig.  

Tilbud har mange likhetstrekk med anbud, men er mulig å forhandle videre i etterkant av konkurransen. Dersom oppdragsgiver mottar et tilbud, kan de for eksempel forhandle om pris eller leveranse før kontrakten inngås. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Tilbudskonkurranse vs. anbudskonkurranse 

I forbindelse med offentlige anskaffelser, kan både tilbuds- og anbudskonkurranser være aktuelle. Som du kanskje allerede forstår, innebærer anbudskonkurranser at konkurrerende leverandører leverer inn anbud. I tilbudskonkurranser leveres tilbud. Men i hvilke situasjoner er de ulike konkurransene aktuelle?  

Ifølge Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), er tilbudskonkurranser eneste tillatte anskaffelsesprosedyre når anskaffelsen utføres i henhold til FOA del II. Har anskaffelsen en verdi som overstiger EØS-terskelverdien og derfor må følge FOA del III, kan anbudskonkurranse velges.  

Anbudskonkurranser er nødt til å avgjøres basert på vurdering av anbudene som foreligger når fristen løper ut. Det er ikke mulig å forhandle om tilbudene, og oppdragsgiver har dessuten begrensede muligheter for ettersendelse av opplysninger. 

Tilbudskonkurranser er mye mer fleksible, og oppdragsgiver kan forhandle om tilbudene om ønskelig. Oppdragsgiver kan også velge det beste tilbudet uten videre forhandlinger. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Åpne eller begrensede tilbuds- og anbudskonkurranser 

Både anbuds- og tilbudskonkurranser kan være åpne eller begrensede. En åpen konkurranse vil si at et ubegrenset antall leverandører kan levere inn anbud/tilbud. Når det er snakk om en lukket konkurranse, får kun et begrenset antall leverandører delta.  

Lukkede tilbuds- og anbudskonkurranser er aktuelt i de tilfeller hvor det er lite hensiktsmessig at mange leverandører bruker tid på å utarbeide anbud/tilbud. 

Dersom det er snakk om begrenset tilbuds- eller anbudskonkurranse, må oppdragsgiveren opplyse om dette på forhånd. Kun leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene kan delta. Oppdragsgiver kan velge at kun noen av disse får legge inn tilbud.  

Hvis det er snakk om en konkurranse som baseres på kun pris, er det som regel ikke nødvendig å ha en begrenset konkurranseprosedyre. Det er først når konkurransen er mer omfattende å evaluere at det er gunstig å begrense mengden tilbud/anbud. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Trenger du hjelp med å skrive tilbud eller anbud? 

Det er en betydelig forskjell på tilbud og anbud, ettersom anbud ikke kan forhandles videre. Dersom du skal delta i en anbuds- eller tilbudskonkurranse, er det uansett viktig å forsikre seg om at resultatet blir best mulig. 

Et velskrevet tilbud eller anbud kan være av stor betydning for hvorvidt du får oppdraget eller ikke. Din Anbudstekst hjelper deg, og sørger for at dine kvaliteter fremheves på best mulig vis!