Felles innkjøp for fylkeskommuner 

Gjennom felles innkjøp mellom fylkeskommuner, kan det offentlige blant annet sikre seg bedre betingelser og priser når produkter og tjenester skal anskaffes. Innkjøpssamarbeid kan dessuten være tidsbesparende og gi mindre administrativt arbeid. 

Finn ut hvordan felles innkjøp fungerer i denne guiden! 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hva er innkjøpssamarbeid? 

Det er svært vanlig med innkjøpssamarbeid mellom norske kommuner og fylkeskommuner. Kort fortalt innebærer et samarbeid om innkjøp at fylkeskommunale eller kommunale virksomheter går sammen om å bestille inn produkter eller tjenester.  

Norske kommuner og fylkeskommuner har et bredt spekter av ansvarsområder. Det kan for eksempel være snakk om sykepleie, eldreomsorg, skole, oppvekst, kultur, kollektivtransport eller teknisk sektor. Dette innebærer også behov for ressurser og utstyr.  

Det er i denne sammenheng at felles innkjøp for fylkeskommuner og kommuner er aktuelt. Fremfor at hver enkelte fylkeskommune gjør innkjøp hos ulike leverandører, går de sammen og utfører innkjøpene samlet. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hvorfor praktiseres felles innkjøp blant fylkeskommuner? 

Felles innkjøp eller innkjøpssamarbeid mellom fylkeskommuner kan ha flere ulike formål. Her er en oversikt over de viktigste:  

  • Økonomiske fordeler grunnet store innkjøpsvolum 
  • Bedte betingelser takket være stordriftsfordeler 
  • Tidsbesparelse og effektivisering av innkjøp 
  • Enklere å forsikre seg om at lønns- og arbeidsvilkår ivaretas hos leverandør  

Se for eksempel for deg at en fylkeskommune har behov for nye datamaskiner. Da vil prisen for hver enkelt PC vanligvis være mye høyere dersom det er snakk om få enheter. Om man heller velger felles innkjøp for ulike fylkeskommuner, kan man oppnå et langt større volum. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hvordan foregår innkjøp i fylkeskommunen? 

Dersom fylkeskommuner skal gå til innkjøp av varer og tjenester, kalles dette gjerne for offentlige anskaffelser. Er verdien på anskaffelsen lavere enn 100 000 kroner inkludert merverdiavgift, kan innkjøpet gjøres direkte hos leverandør.  

Om verdien er høyere enn 100 000 kroner, er det i de fleste tilfeller et krav om at anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften (FOA) følges. Hvilke deler av regelverket som må følges, avhenger av eksakt verdi og hvilken sektor oppdragsgiver tilhører.  

Uansett, dersom anskaffelsesregelverket trer i kraft, skal innkjøpet konkurranseutsettes. Dette betyr at anskaffelsen legges ut på anbud, for eksempel på Doffin. Private bedrifter kan da levere inn tilbud eller anbud, og konkurrere om å få kontrakten.  

Er det snakk om felles innkjøp for fylkeskommuner, kan man potensielt sikre seg en verdifull og langvarig kontrakt. Av den grunn er anbudskonkurranser verdt å følge med på! 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Kartlegging av fylkeskommunale innkjøpssamarbeid 

I 2020–2021 foretok Oslo Economics, NIVI Analyse og Inventura en kartlegging av innkjøpssamarbeid i kommunesektoren. Dette ble gjort på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.   

Kartleggingen avdekket at felles innkjøp mellom fylkeskommuner og kommuner er svært vanlig i Norge. Du kan se en oversikt over kommuner som samarbeider om innkjøp på regjeringens nettsider. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Trenger du hjelp med å skrive anbud? 

Det å sikre seg en storkontrakt er noe de fleste bedrifter drømmer om. Ved å delta i anbudskonkurranser kan du potensielt oppnå nettopp dette. Skal du vinne konkurransen, er det likevel viktig å først utarbeide et godt anbud eller tilbud.  

Skriving av tilbuds- eller anbudstekst er ukjent terreng for mange virksomheter. Trenger du hjelp, har Din Anbudstekst ressursene du leter etter!