Evaluering av pris i offentlige anskaffelser

Dersom du skal delta i en anbudsprosess, vil prisen du kan tilby unektelig være viktig. Evaluering av pris i offentlige anskaffelser er viktig for å avgjøre hvem som skal vinne. Det kan være flere prosentpoeng i forskjell på prisen fra aktør til aktør. Dette kan med andre ord være med på å trekke deg både opp og ned.

Evaluering av pris i offentlige anskaffelser er ett av to vanlige tildelingskriterier. Det andre kriteriet er kvalitet. I denne artikkelen skal vi se på hvordan priser behandles i anbud og hvordan du kan vinne basert på dette kriteriet.

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Tildelingskriterier i offentlige anskaffelser

I offentlige anskaffelser skal oppdragsgiver rangere tilbudene. Det er ikke lov å bare gå for det en synes er best. Prosessen krever nøye vurderinger, og poeng blir gitt til deltakerne i anbudet. Vanligvis er tildelingskriteriene i offentlige anskaffelser som følger:

  • Pris
  • Kvalitet

Nøyaktig hvor mye hvert av kriteriene vektlegges, avhenger av oppdragsgivers preferanser. Det er ikke uvanlig at pris og kvalitet vektes 50 % hver. Det betyr at en aktør med kjempegod pris kan få full score på poengene for dette kriteriet, men slite med kvalitetskriteriet.

I noen offentlige anskaffelser har oppdragsgiver valgt kun pris eller kun kvalitet som kriterium. I anbudsprosesser der pris er eneste kriterium, er prosessen ganske rett frem for å kåre en vinner. Den som har lavest pris å tilby, vinner altså konkurransen.

Avtale mellom to parter i et anbud

Pris som kriterium i anbud

Prisen er viktig, og den vil i de fleste anbud spille en stor rolle. Samtidig som du ønsker å tjene penger på anbudet, bør du jobbe aktivt for å kunne presse prisene ned og gi oppdragsgiver et godt tilbud. Selv noen få prosent lavere pris kan gi deg mange ekstra poeng.

Til syvende og sist er det vanligvis få poeng som skiller plassene i anbudet. En lavere pris kan potensielt gi deg mange ekstra «lette» poeng. Det er vanskeligere å tilegne seg ekstrapoeng gjennom kvalitet, siden du tross alt ikke bare øke kvaliteten over natta.

Kunngjøring av anbud på en plattform

Hvilket prisformat skal du velge?

Det finnes et par forskjellige prisformat i anbudsprosesser. Det er vanlig å skille på fastpris og timepris, men mange oppdragsgivere ønsker også svar på begge. Dette er nemlig praktisk dersom det skulle dukke opp ekstraarbeid underveis i prosessen som ikke dekkes av fastpris.

En fastpris, eller totalpris, er et prisformat som egner seg godt i konkurranser der rammene er konkret beskrevet. Dette innebærer at leverandøren enkelt kan vurdere inntekter og kostnader, og dermed også fastsette en realistisk totalpris for jobben.

Timepris er på sin side bedre egnet i oppdrag der rammene ikke er like konkrete. Det er for eksempel vanskelig å si nøyaktig hvor lang tid det vil ta å bygge en ny app for VY. En totalpris kunne her fungert ugunstig for begge parter. Enten får utvikler for mye betalt, ellers blir de sittende med stort underskudd. Det er lite sannsynlig at en treffer perfekt på fastpris her. 

Valg av prisformat avgjøres av oppdragsgiver. Som nevnt er det vanlig å be om begge to fra leverandøren. Ved å be om timepris også, sikrer oppdragsgiver at de kan bruke leverandøren til potensielle ekstraoppdrag utover arbeidet som faller inn under fastprisen.

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Motta hjelp til anbudsprosessen

Din Anbudstekst er her for å hjelpe deg i anbudsprosessen. Vi hjelper deg primært med å skrive en god anbudstekst, men vi kan også bistå ellers med det administrative. Vårt mål er at du skal få vist deg frem fra din beste side i anbudet.

Ta kontakt for en hyggelig prat i dag!