ESPD-skjema 

Dersom bedriften din deltar i offentlige anbudskonkurranser, vil du som regel måtte dokumentere selskapets kvalifikasjoner. I mange tilfeller vil det derfor være aktuelt å fylle ut et såkalt ESPD-skjema.   

Her er alt du må vite! 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Hva står ESPD for, og hva er det? 

ESPD står for «European Single Procurement Document». På norsk bruker vi imidlertid navnet «europeisk egenerklæringsskjema» om dette dokumentet.   

Kort fortalt er ESPD en midlertidig erklæring som benyttes av leverandører som deltar i offentlige anskaffelsesprosedyrer. Leverandørene kan ved hjelp av dokumentet erklære at de oppfyller spesifikke utvelgelseskriterier og/eller kvalifikasjonskrav.  

Det kan for eksempel være snakk om virksomhetens finansielle og økonomiske status, eller at man besitter gitt kompetanse. Oppdragsgiver kan for eksempel ha fagbrev eller annen kompetanse som et kvalifikasjonskrav.  

Man erklærer også at det ikke foreligger noen årsak til å avvise anbudet grunnet forhold ved bedriften sin.  

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Når brukes ESPD-skjema? 

ESPD-skjema brukes ofte av bedrifter som deltar i offentlige anbudskonkurranser. Hvis oppdraget har en verdi som overstiger EØS-terskelverdier, er oppdragsgiveren normalt sett forpliktet til å be leverandører anvende ESPD-skjemaet.  

Potensielle leverandører er nemlig nødt til å dokumentere selskapets kompetanse og kvalifikasjoner før anbudet kan vurderes av oppdragsgiver. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hvorfor brukes ESPD-skjema? 

Formålet med ESPD-skjemaet er å forenkle anbudsprosessen for både oppdragsgiver og leverandør. Kort fortalt vil skjemaet bidra til å redusere den administrative byrden for begge parter.  

Potensielle leverandører trenger ikke å sende inn all dokumentasjon før de faktisk velges som leverandører. Oppdragsgiver på sin side, kan raskt få innblikk i hvilke leverandører som har kvalifikasjonene som trengs. Det ville vært veldig tungvint å gjennomgå dokumentasjon fra samtlige konkurrenter i utvelgelsesfasen. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Dokumentasjon sendes inn etter hvert 

Dersom bedriften din skulle ende opp med å vinne anbudskonkurransen, vil du som regel måtte sende inn all nødvendig dokumentasjon. Det kan for eksempel være snakk om dokumentasjon fra Skatteetaten eller lignende.  

Sørg derfor for at alle opplysninger du angis i selverklæringsskjemaet er korrekte. Skulle det vise seg at du har oppgitt uriktige opplysninger, vil oppdraget sannsynligvis gå til noen andre. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hvordan vinner man en anbudsrunde? 

Når du deltar i en anbudsrunde, ønsker du naturligvis å gå seirende ut av konkurransen. Dette kan potensielt sikre bedriften din inntekter og oppdrag, kanskje i lang tid fremover. Så, hvordan kan du øke sjansen for at selskapet ditt vinner kontrakten?  

Her er noen tips: 

 

  • Sørg for riktige opplysninger i ESPD-skjemaet 
  • Pass på at all relevant informasjon tas med i anbudet 
  • Skriv et kortfattet og presist anbud uten unødvendig «fyll» 
  • Delta i anbudskonkurranser du faktisk er kvalifisert for 
  • Les konkurransegrunnlaget nøye, slik at du vet hva oppdragsgiver er på jakt etter 
Kunngjøring av anbud på en plattform

Bestill et fiks ferdig anbud! 

Mange synes det er vanskelig å vinne anbudskonkurranser. Dette kan henge sammen med at anbudet man leverer inn ikke er godt nok. Anbudet bør helst være presist, kortfattet og fritt for skrivefeil. Man bør også sikre et ryddig oppsett, og sørge for at all informasjon stemmer.  

Din Anbudstekst gjør gjerne jobben for deg, slik at du kan bruke tiden din på andre viktige arbeidsoppgaver. La oss hjelpe deg med på vinne anbudskonkurransen!