E-anbud 

Ved hjelp av e-anbud kan bedriften din levere anbud på en rask og miljøvennlig måte, uten bruk av permer og papir. Men hva innebærer det egentlig, og når er det aktuelt? Dette er noen av tingene du får svar på i denne guiden! 

Finn ut hvordan du kan bruke e-anbud i anbudskonkurranser. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hva er e-anbud? 

Et elektronisk anbud (e-anbud) er et anbud som leveres inn digitalt og ved hjelp av internett. Dette kan ses på som et alternativ til tradisjonelle anbud, altså anbud som leveres inn på papir. 

Formålet med e-anbud er at anbudsprosessen skal forenkles. Skal tilbudet leveres inn på papir, stilles det nemlig en rekke krav til format og antall eksemplarer. Noen oppdragsgivere kan for eksempel kreve at man leverer inn tre eksemplarer i ringpermer med A4-ark.  

Dagens offentlige oppdragsgivere kan velge hvorvidt de skal be om skriftlige eller elektroniske anbud/tilbud. De fleste velger sistnevnte, da prosessen ikke bare blir enklere, men også mer oversiktlig og effektiv. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

E-anbud og e-kontrakt blir stadig mer vanlig 

E-anbud kan innhentes gjennom elektroniske konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Dette er et datasystem og verktøy som lar offentlige oppdragsgivere motta elektroniske anbud, og ikke minst – utarbeide elektroniske kontrakter (e-kontrakter).  

I likhet med e-anbud, er e-kontrakter digitale fremfor på fysisk papir. Derfor bidrar de til at kontraktinngåelse kan skje på en mest mulig sømløs måte.  

Det finnes ulike elektroniske KGV, for eksempel fra aktører som EU-Supply, Mercell og Visma. Med disse verktøyene kan oppdragsgivere inngå kontrakter og innhente tilbud uten å måtte motta store mengder permer og papir. Sånn sett er e-anbud også mer bærekraftige og miljøvennlige. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Slik fungerer offentlige anbud 

Dersom det offentlige skal gå til innkjøp av varer eller tjenester til en gitt verdi, må innkjøpet legges ut på anbud. På den måten kan ulike leverandører konkurrere om oppdraget. Oppdragsgiver setter kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier.  

Leverandører kan finne tilgjengelige oppdrag i for eksempel Doffin, og deretter skrive anbud og sende disse inn. Ja, for eksempel i form av e-anbud. Den leverandøren som svarer best til tildelingskriteriene, får normalt sett kontrakten. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Anbud i privat sektor 

Anbud er også aktuelt i privat sektor. Det finnes mange anbudstjenester du kan sjekke ut, og her kan du oppleve å finne private aktører som ønsker å kjøpe varer/tjenester fra leverandører. Også her benyttes vanligvis e-anbud og e-kontrakter. 

Trenger for eksempel en bedrift en IT-leverandør, kan de legge oppdraget ut i en anbudstjeneste. Ulike IT-bedrifter kan så levere inn anbud (altså bindende pristilbud) på oppdraget. Oppdragsgiver velger deretter en leverandør basert på for eksempel pris eller kvalitet. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Få hjelp med å skrive e-anbud 

Ønsker du å delta i en anbudskonkurranse? Da bør du utarbeide et godt og presist e-anbud. I anbudet ditt vil du blant annet spesifisere pris, kompetanse og annen viktig informasjon. Skal du vinne anbudskonkurransen, er det viktig å bruke god tid på anbudet.  

Synes du det er vanskelig å skrive gode anbud, finnes det heldigvis hjelp å få. Din Anbudstekst har kompetansen du trenger, og bistår deg trygt gjennom prosessen! Vi utarbeider anbud av høy kvalitet som fremhever bedriftens unike fordeler.