Direkte anskaffelse 

Noen ganger vil oppdragsgivere i kommunal eller offentlig sektor gå til direkte anskaffelse av produkter eller tjenester. I slike tilfeller vil du ikke finne noen kunngjøring om oppdraget, og kan dermed heller ikke konkurrere om kontrakten. 

Hvordan kan du egentlig bidra til at bedriften din blir valgt når oppdragsgiver selv skal nå ut til aktuelle leverandører? Dette er bare noe av det du får svar på i denne guiden! 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hva er en direkte anskaffelse? 

En direkte anskaffelse er en anskaffelse som gjennomføres ved at oppdragsgiver henvender seg direkte til leverandør(er). Dette kan i noen tilfeller være et alternativ til det å kunngjøre anskaffelsen slik at potensielle leverandører kan konkurrere om kontrakten/oppdraget.  

Det kan for eksempel være snakk om en kommunal helsetjeneste som har behov for å kjøpe inn nye datamaskiner til administrasjonen. Om anskaffelsens verdi ikke overstiger et gitt beløp, kan den skje direkte. Da kontakter oppdragsgiver IT-leverandør(er) på eget initiativ, uten å konkurranseutsette leveransen. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Lovlig vs. ulovlig direkte anskaffelse 

Anskaffelsesregelverket i Norge legger tydelige føringer for når direkte anskaffelser kan velges. Kort fortalt kan oppdragsgiver kun gå til direkte anskaffelse dersom det ikke foreligger kunngjøringsplikt ifølge regelverket.  

I de fleste tilfeller vil anskaffelsen være kunngjøringspliktig dersom den har en antatt verdi på 100 000 kroner ekskl. mva. eller mer. Brudd på kunngjøringsplikten anses som et grovt brudd på regelverket, ettersom det medfører at kontrakten ikke kan konkurreres om.   

Merk at begrepet ulovlig direkte anskaffelse også kan benyttes dersom en oppdragsgiver kun kunngjør konkurransen i Doffin, selv om den i utgangspunktet skulle vært kunngjort i TED. Når anskaffelsen overstiger EØS-terskelverdiene, skal den nemlig kunngjøres i TED – som er den europeiske databasen for offentlige anskaffelser. Doffin er kun en nasjonal database.  

Om anskaffelsen kun kunngjøres i Doffin, vil ikke leverandører i utlandet få mulighet til å konkurrere om kontrakten.  

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Direkte anskaffelse under 100 000 kroner 

Anskaffelser som har en antatt verdi på under 100 000 kroner ekskl. mva., omfattes ikke av anskaffelsesregelverket. Det betyr at hverken anskaffelsesforskriften eller anskaffelsesloven kommer til anvendelse.  

Av den grunn er det heller ingen krav om at disse anskaffelsene kunngjøres, hverken i Doffin eller TED. Det betyr at oppdragsgiver har mulighet til å gå til lovlig direkte anskaffelse av varen eller tjenesten. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hvordan få oppdraget når anskaffelsen skjer direkte? 

Når det kommer til direkte anskaffelser, vil oppdragsgiver vanligvis kontakte leverandører hen har kjennskap til. Det kan for eksempel være snakk om leverandører oppdragsgiver tidligere har vært i kontakt med, eller har fått kjennskap til på andre måter. 

I den forbindelse kan det være en god idé å markedsføre bedriften. Målrettede annonser som dukker opp i kanaler der oppdragsgivere ferdes, kan blant annet være en løsning. Dersom oppdragsgiver har bedriftsnavnet ditt i bakhodet, øker sjansen for å bli kontaktet. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Trenger du hjelp med annonser eller anbudstekst? 

Hvis bedriften din ønsker å synliggjøre produkter/tjenester for oppdragsgivere som driver med direkte anskaffelser, er markedsføring ofte en god løsning. Ønsker du derimot å ta del i anbudskonkurranser, trenger du et velskrevet anbud.  

Din Anbudstekst har tjenestene du trenger, enten du har behov for annonsetekst eller et tilbud/anbud. La oss synliggjøre bedriften din for oppdragsgivere i det offentlige!