Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 

Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) kan bidra til at anskaffelsesprosessen blir enklere for både leverandører og offentlige oppdragsgivere. I noen tilfeller er bruk av dette skjemaet obligatorisk. Så, hva innebærer det egentlig?  

I denne guiden finner du svar! 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hva er et ESPD-skjema? 

Et ESPD-skjema eller «European Single Procurement Document»-skjema er et dokument som benyttes hyppig innen offentlige anskaffelser. Skjemaet lar potensielle leverandører erklære at de oppfyller kvalifikasjonskrav og utvelgelseskriterier på en rask og enkel måte.  

I skjemaet vil du bekrefte at du oppfyller følgende kriterier/krav:   

  • Eventuelle utvelgelseskriterier 
  • Kvalifikasjonskrav 
  • At det ikke finnes noen grunner til avvisning grunnet forhold ved bedriften din  

Merk at det europeiske egenerklæringsskjemaet kun er en midlertidig erklæring som benyttes tidlig i utvelgelsesprosessen. Hvis firmaet ditt vinner anbudskonkurransen, vil du bli bedt om å sende inn dokumentasjon som understøtter erklæringen du ga. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hva er formålet med ESPD? 

Hensikten med å benytte seg av det europeiske egenerklæringsskjemaet, er å lette prosessen for oppdragsgiver og leverandør. Sett fra oppdragsgivers ståsted, er det mye raskere å gå gjennom erklæringer enn å gjennomgå faktisk dokumentasjon. 

Dette er spesielt nyttig i situasjoner der det er et stort antall bedrifter som deltar i anbudskonkurransen.   

For de potensielle leverandørene selv er det også praktisk å kunne fylle ut ESPD-skjemaer. Man slipper å innhente og videresende store mengder dokumentasjon, for eksempel fra Skatteetaten eller andre. Om man ikke ender opp med å vinne anbudsrunden, har man i det minste unngått å bruke masse tid på dokumentasjon. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hvordan fylle ut det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)? 

Oppdragsgivere skal ifølge regjeringens nettside benytte standardskjemaet som ble vedtatt av EU-kommisjonen. Skjemaet kan fylles ut elektronisk av potensielle leverandører som ønsker å delta i anbudskonkurransen, gjennom et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).  

Som leverandør må du som regel benytte deg av oppdragsgiverens KGV-løsning, med mindre du har en egen løsning for innlevering av anbud. Sistnevnte er et alternativ som kan benyttes om KGV-løsningen din har integrert ESPD-funksjonalitet. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Når må man bruke ESPD-skjemaet? 

Ifølge Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), skal det europeiske egenerklæringsskjemaet benyttes ved alle anskaffelser som reguleres av FOA del III og forsyningsforskriftens del II. I disse tilfellene er ESPD-skjemaet altså obligatorisk. 

I øvrige tilfeller kan imidlertid skjemaet også benyttes, selv om det ikke er påkrevd. Det er nokså vanlig å bli bedt om å fylle ut egenerklæringsskjemaet, i og med at det forenkler prosessen for alle parter. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Bestill anbudstekst – raskt og enkelt! 

Har din bedrift planer om å delta i en anbudskonkurranse? Nå som du vet hva det europeiske egenerklæringsskjemaet er, er du ett skritt nærmere. Husk også på at du bør sette deg nøye inn i konkurransegrunnlaget, og bruke tid på å skrive et godt anbud.  

Anbudsskriving kan være en omfattende prosedyre, og mange er usikre på fremgangsmåte, oppsett og lignende. Heldigvis finnes det hjelp å få. Din Anbudstekst kan blant annet levere smarte anbudsmaler for utfylling, eller skrive hele anbudet for deg fra bunnen av.  

Med vår hjelp kommer du deg et skritt nærmere drømmekontrakten. Kontakt oss i dag dersom du har noen spørsmål om anskaffelser, eller bare ønsker et godt tilbud!